fbpx

Bemötande till insändare ”En klar signal!”

Nu blandar Carita Henriksson, medvetet eller av okunskap, tyvärr ihop två helt olika frågor i sin kritik mot stadsstyrelsen (ÅU 19.1.22)

På sitt möte den 17.1 gav stadsstyrelsen grönt ljus för en renovering i välfärdscentrets fastighet, till vilket stadsfullmäktige (7.12.21) beviljat ett anslag på 800 000 eur. Fullmäktige godkände beslutet med en kläm om en helhetsbedömning av användande av stadens utrymmen och att stadsstyrelsen ännu skulle se över tidpunkten för investeringen med beaktande av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet från den 1.1.2023. Fortsätt läsa ”Bemötande till insändare ”En klar signal!””

Gott Nytt politiskt År 2022!

2021 sjunger på sista versen. Tidningarna fylls av genomgångar – vilka var de största, mest populära nyheterna, vilka var de synligaste personerna, vad berörde oss mest under det gångna året? Från en politisk pargashorisont är det lätt att hitta tre ”rubriker” då vi om en stund övergår till att skriva 2022: kommunalvalet blev långt och utdraget, det nya fullmäktige har skapat en utmärkt grund för samarbete samtidigt som vi står inför stora frågor under det kommande året. Fortsätt läsa ”Gott Nytt politiskt År 2022!”

Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021

Ärade ordförande, bästa fullmäktige,

Budgetboken vi skall behandla idag börjar med en omvärldsanalys.

Det går relativt bra i Finland just nu och på många sätt återspeglar landets utveckling också utvecklingen i Pargas:

Arbetslöshetsgraden är liten och på sjunkande, skuldbördan är stor och på ökande. Fortsätt läsa ”Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021”

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap. Fortsätt läsa ”Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11”

SFP i välfärdsområdesvalet

Insändare i ÅU 16.10.2021

Som en följd av den gigantiska social- och hälsovårdsreformen förrättas det första välfärdsområdesvalet i Finlands historia söndagen den 23.1.2022. I Egentliga Finland väljs ett fullmäktige på 79 ledamöter som skall styra all social- och hälsovård för drygt 480 000 invånare i landskapet.

Tidigare i veckan gick SFP ut med nyheten om valförbund med Samlingspartiet i valet. För SFP:s del är målsättningen att valförbundet ska optimera antalet svenskspråkiga ledamöter som väljs in i fullmäktige. Med ett gott valresultat Har SFP också en god möjlighet att få en ack så viktig styrelsepost. Fortsätt läsa ”SFP i välfärdsområdesvalet”

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.

Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!

För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.

Fortsätt läsa ”Tack! – Kiitos!”

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt. Fortsätt läsa ”Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick”

Enkäten är avslutad och vinnarna är utlottade

De som svarat på enkäten anser att kommunens ekonomi och näringsliv hör till de viktigaste frågorna inför valet. Lokaltidningarna och sociala medier är de viktigaste kanalerna för att följa med politiken och sittande fullmäktige får vitsordet 6+.

Bland de svarande som lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut tre deltaganden i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat. Vinnarna är Andreas Johansson, Nina Katainen och Siv Fagerlund (vinnarna har meddelats personligen).

Thank you for your upload