Kommunalpolitik i Pargas

Att bli medlem i Svenska folkpartiet och att engagera mig i det politiska beslutsfattandet har känts som öppnande av en dörr. Det har lett mig till en mängd intressanta diskussioner, bekantskaper och åtaganden.

Till mina kunskapsområden hör utbildning, miljöfrågor (i synnerhet i relation till Östersjön) samt näringslivsutveckling (speciellt turism).

Mina förtroendeuppdrag:
Ordförande i SFP:s kommunorganisation i Väståboland (VÅKO)
Styrelsemedlem i SFP Pargas lokalavdelning
Ersättare i Pargas stadsfullmäktige
Ordinarie medlem i bildningsnämnden i Pargas
Viceordförande för bildningsnämndens svenska sektion i Pargas
Ordinarie medlem i SFP:s partifullmäktige

Skicka dina kontaktuppgifter på formuläret nedan för att prenumerera på mitt nyhtesbrev.

Vad är viktigt för dig i Pargas - tyck till!

Kontaktuppgifter

Tomas Björkroth
Stormvägen 29, 21600 Pargas

Tel 044 739 7276
Epost tomas.bjorkroth@axxell.fi