fbpx

Ännu om entimmeståget

Entimmeståget är en större helhet än de fem meningar frågan är komprimerat till i intervjun (ÅU 29.3) och därför vill jag kort utveckla mitt svar. Den ekonomiska tillväxten i området ökar behovet av trafikförbindelser för både passagerartrafik och varutransporter. En förbättring av tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors kompletterar behovet av underhåll av riksväg 1. Entimmeståget … Läs mer

Gips, kalk eller ingenting alls?

Insändare i ÅU 23.3 Gips är snabb och effektiv första hjälp för Skärgårdshavet, men strukturkalk behövs som alternativ eller komplement. Det krävs en mångfald av åtgärder för att våra barn skall kunna njuta av Skärgårdshavet som vi gjorde, då vi var barn. Högsta prioritet behöver vi ge åt åtgärder som minskar näringsavrinningen till havet. Avrinningen … Läs mer

I Egentliga Finland finns starkt kunnande i att stöda barn och ungdomar – det finns också hopp om en bättre morgondag

Professor Liisa Lehtonen och MSc Saija Westerlund-Cook fick med sina inledande anföranden igång en livlig diskussion under vår paneldiskussion om barn och ungdomar – och väckte hopp. Sjukvården för små barn är av nationell toppklass i Egentliga Finland. För att inrikta vården rätt har ÅUCS skilda intensivvårdsavdelningar för nyfödda och för barn. ÅUCS samarbetar med … Läs mer

Ett ansvarsfullt skogsbruk är inte i konflikt med målsättningen om kolneutralitet 2035

Attu gård

Debattinlägg ÅU och PK 2.3 Finland har förbundit sig till att vara kolneutralt år 2035. Eftersom vi inte kan minska våra utsläpp till noll, måste utsläppen kompenseras med kolsänkor. Skogen är vår största kolsänka och oumbärlig för att Finland skall nå sin målsättning. I diskussionen ställs skogsbruk och kolsänka ofta mot varandra, som att det … Läs mer

Ekonomiskogsvård i ett nötskal

tallskog

Efter en förnyelseavverkning är målsättningen att få igång en ny plantskog så fort som möjligt. Av virkesintäkterna vid en förnyelseavverkning återinvesteras ca 25% i plantor, plantering, plantskogsvård (röjning) och ungskogsvård. En förnyelseavverkning är inte alltid ett kalhygge och en plantering; skogen kan förnyas också genom en s k fröträdsställning, där man lämnar kvar 40-50 träd … Läs mer

Pargas stads klimat- och miljöprogram

Kolumn Bakom paragraferna i PK 16.2 Pargas stads klimat- och miljöprogram kommer till fullmäktige för godkännande exakt ett år efter att stadsstyrelsen utnämnde en arbetsgrupp för att ta fram programmet. Vad har hänt på vägen och vad händer nu? Under våren (2022) genomfördes en invånarenkät för att kunna indela och prioritera olika intressegruppers perspektiv på … Läs mer

Entimmeståget skall ses ur ett hundraårsperspektiv

Jag hör till de som anser att planeringen av entimmeståget skall fortsätta. Entimmeståget skall i första hand ses ur en regional utvecklingssynvinkel. Entimmeståget ökar Egentliga Finlands konkurrenskraft. Enormt. Entimmeståget skapar en enda ekonomisk region av området mellan Åbo och Helsingfors. Du kan arbeta där arbetet finns och bosätta dig där du vill i området utan … Läs mer

SFP:s Hamnparlament: Fokus på klimat-, miljö och Östersjön

Lördagens höjdpunkt var miljöseminariet som SFP:s lokalavdelning i Pargas arrangerade. På agendan Pargas stads klimat- och miljöprogram och SFP:s Östersjöprogram. Då jag har varit delaktig i framtagandet av båda programmen kändes det belönande att få administrera seminariet. Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund presenterade Pargas stads klimat- och miljöprogram med ett kolneutralt Pargas år 2035 … Läs mer

På promenad med en jämlikhetsforskare

Elina Penttinen ja Tomas Björkroth

Idag fick jag diskutera med en verklig specialist bl a om hur utbildning ökar jämlikheten i vårt samhälle. Elina Penttinen är docent i genusvetenskaper, leder magisterprogrammet för genusvetenskaper och är forskare i feministisk internationell politik vid Helsingfors Universitet. Elina är orolig över att akademisk sakkunskap och forskningsbaserade fakta förringas i takt med att populismen ökar … Läs mer

En framtid utan avfall

Om grundkriteriet för ett teknologiföretags världssucce är att verksamheten har börjat hemma i garaget, så är Bioforce på god väg mot stjärnorna. Numera baserat på Raisio fabriksområde i Reso, har företaget tagit fram en teknik för att separera växtmassa i sina beståndsdelar: hemicellulosa, lignin och cellulosa. Skogsindustrin i Finland har i ett par hundra år … Läs mer