fbpx

Inlägg på Partifullmäktige 25.11 –

Bästa partifullmäktige, Jag vill idag försiktigt ställa frågan, vilka tjänster som är en grundläggande rättighet som skall finansieras av staten. Och nu talar jag inte om rätten till trygghet eller tillgången till hälsovård. Efter föregående djuplodande talturer vill jag tala om något så trivialt som brännved och tillgång till utedass på Forststyrelsens friluftsområden och naturobjekt. … Läs mer

Naturen får inte bli lidande av myndighetens tolkning

SFP i Egentliga Finland, kretsstyrelsens utlåtande 13.10.2023 Som en del av jordbruksstödet har jordbrukare kunnat ingå miljöavtal för att främja den biologiska mångfalden och landskapsvården. Stöd betalas t ex till jordbrukare vars djur betar på ängar eller skogs- och strandbeten. Betande djur upprätthåller värdefulla biotoper som annars skulle växa igen. Tidigare har stödet betalats för … Läs mer

Vaddå livskraft och hur jobbar ett utskott?

Kolumn i PK 12.10.2023 Då ansvaret för social- och hälsovårdstjänster flyttade från kommunen till välfärdsområdet fr o m 1.1.2023 förändrades kommunens uppdrag. Fostran och utbildning är numera, åtminstone kostnadsmässigt, den största av de flesta kommuners uppgifter medan stärkandet av kommunens livskraft har fått en större roll. Livskraft handlar om att vara attraktiv: att erbjuda bra … Läs mer

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande för Pargas stadsfullmäktige!

Ett stort tack för ert förtroende! Det känns faktiskt ganska överväldigande att ha blivit vald till ordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jag är djupt tacksam till er alla som på olika sätt uttryckt sitt stöd för mig till den här posten. Några ord om mina värderingar och visioner, att jag gärna vill se den strävan … Läs mer

Let’s make The Baltic Sea a No Pee Zone

Taltur på partidagen 11.6 Ordförande, bästa partidag, Jag vill hämta med mig en frisk hälsning från Egentliga Finland, från Skärgårdshavets stränder. Problemet är att den friska fläkten tyvärr brukar bli mindre frisk senare under sommaren. Som vi alla vet, är orsaken till tilltagande algblomningar den överflöd av näringsämnen som rinner ut i havet. Näringsämnen rinner … Läs mer

Öppningsanförande på Partifullmäktige 6.5.2023

Bästa partiordförande, riksdagsledamöter, bästa partifullmäktige, Jag vill inleda med att säga, att jag har SFP att tacka för många positiva saker som hänt i mitt liv under det senaste året: Jag har fått förtroendet att ställa upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet, Jag har fått förtroendet att bli vald till kretsordförande, Och dessutom har … Läs mer

Pargas stadsfullmäktige 24.4

Pargas stads upphandlingsstrategi Jag vill att beaktandet av miljömässiga kriterier skall finnas med i Pargas stads upphandlingar och föreslog därför ett tillägg till stadens upphandlingsstrategi som behandlades på fullmäktigemötet idag: Som ett nytt MÅL under rubriken ”Organisering” införs ”En hållbar och ansvarsfull upphandlingsprocess”. Som en ny ÅTGÄRD införs ”I anbudsbegäran införa urvalskriterier som beaktar klimat- … Läs mer

Jag ställer mig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Mediainfo 14.4 (får publiceras genast) Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. – Efter riksdagsvalet är det viktigt att ta fram en strategi för fortsatt utvecklande av kretsens verksamhet. Det behöver finnas en gemensam målsättning som grundar sig på våra gemensamma värderingar och som alla kan ställa … Läs mer

Finland är en ö

Diskussion om transporter och logistik med Stefan Lindström, vd på Turun Vapaavarasto. Ur ett logistiskt perspektiv är Finland en ö och det mesta av importen till Finland kommer sjövägen. Åbo hamn är framför allt en passagerarhamn, men också en import- och exporthamn för fraktgods. Det som kommer in skall gå vidare, snabbt och effektivt. Åbo … Läs mer