Tankar om samarbete

Publicerad i ÅU 3.3.2017

Jag understöder varmt de tankar om ett tvåspråkigt campus och samarbete över språkgränsen som Maj Björk, Conny Granqvist och Andreas von Bergmann på ett bra sätt konkretiserade i sin insändare (ÅU 21.2).

Däremot låter SDP:s förslag om att dra ner utbudet av gymnasiekurser till ett minimum som Maj Björk hänvisar till (ÅU 1.3) som ett farligt feltänk. Fortsätt läsa ”Tankar om samarbete”

Har du brännheta ärenden som gäller Pargas?

Kommunalvalet närmar sig. Berätta dina åsikter om vad du tycker är viktigt i Pargas genom att svara på fem enkla frågor.

Bland alla som svarat innan den 5.3 lottas en lycklig (?) vinnare som får mig hem till sig till kock för en middag för fyra personer. Fortsätt läsa ”Har du brännheta ärenden som gäller Pargas?”

Gratulerar Skärgårdens Ringväg

Besöksnäringen, turismen, är en betydande näring lokalt, regionalt och nationellt. Den service som finns tack vare turismen betjänar också kommuninvånarna. I praktiken betyder det bl a bättre förbindelser, större kulturutbud och ett bredare sortiment i affärerna som inte skulle finnas utan turister och sommarboende. Fortsätt läsa ”Gratulerar Skärgårdens Ringväg”

IT i undervisningen

Oberoende av tid och plats.

Användandet av datorer, läsplattor och smarttelefoner i undervisningen är föremål för en livlig diskussion. Kommuner, skolledare och lärare upplever att tekniken måste skaffas till skolorna för att man skall hänga med i utvecklingen. De flesta skolor har tillgång till någon form av teknik med vilken man kan vara en del av digitaliseringen av undervisningen. Fortsätt läsa ”IT i undervisningen”

Tvåspråkigheten är en av Pargas styrkor

Publicerat i Åbo Underrättelser 8.12.2016

Jag hoppas att Pargas hör till de kommuner som tar till sig budskapet i Marko Winters insändare (ÅU 26.11) om att starta språkbad och/eller språkduschar för att bredda samarbetet mellan språkgrupperna.
Det svenska språket öppnar portarna till ett nordiskt samarbete och bilden av ett tvåspråkigt Finland stärker landets ställning i Europa. Jag ser att ett äkta samarbete över språkgränserna stärker båda språkgrupperna. Fortsätt läsa ”Tvåspråkigheten är en av Pargas styrkor”