fbpx

Bästa Partidag!

Välkomna till Egentliga Finland! 

Jag vill använda mina tre minuter till att peka ut, och peka ut lösningar till våra miljöproblem. 

Problemen är många. Vi har miljögifter, sura regn, övergödning, klimatförändringen, biodiversiteten… 

Att peka ut problemen är inget problem. 

Och faktiskt har vi också lösningar på många av problemen. Släpp ut mindre koldioxid, minska avrinningen, använd rätt gödsel, gifter och andra ämnen vi försöker styra naturen med… 

Vad är det då som är problemet, egentligen?
——-
Fortsätt läsa ”Bästa Partidag!”

Pargas stads nya strategi, för oss att förverkliga

Så har Pargas då en ny strategi. Och om jag får tillägga, en BRA strategi, då fullmäktige var oense endast om huruvida ordet ”webb3” skulle vara med eller inte.

Även om jag nu talar för egen del kan jag konstatera att SFP:s fullmäktigegrupp har tagit emot den nya strategin positivt; processen med den nya strategin upplevs som involverande, vi beslutsfattare upplever att vi varit delaktiga i arbetet och man upplever att verksamheten ryms in i strategins ramar.

Själv vill jag kort lyfta fram några saker från strategin.

Textdelen tar genast siktet framåt med orden ”Framtidens Pargas” och konkretiseras i fyrväpplingen starkare attraktivitet, skapa tillsammans, bättre välmående och tre dimensioner av hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig).

Det är glädjande att rubrikerna inte är bara tomma ord utan redan nu har ett innehåll; grundstenen är murad för kreativt lärcenter, näringslivet har en stark grund att stå på, som ett bra exempel fungerar t ex det nygrundade Visit Turku Archipelago Oy där Pargas stad är med, i staden pågår som bäst arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatprogram, med mera.

Arbetet med organisationsförändringen framskrider parallellt med att strategin träder i kraft – dehär två processerna stöder varandra.

I strategitexten talas på flera punkter om att skapa tillsammans och lärande. För mig kopplar detta lärande inte bara till utbildning utan också att staden Pargas lär sig och utvecklas som organisation.

Även om det är min egen tolkning tycker jag att texten nu på riktigt andas att hela Pargas är en skärgårdsstad … och i de diskussioner där jag har varit med kommer skärgården att vara i fokus i förverkligandet av strategin.

Och strategin är ju inte något som är tänkt att nu skall printas ut och läggas i en mapp för de kommande fyra åren, utan det är vi här och vi alla som tillsammans skall fortsätta att utveckla innehållet.

“What we build on the inside, will reflect on the outside.” Så huruvida vi når målsättningarna i strategin, eller rättare sagt hur långt vi når, är vårt ansvar och upp till oss själva!

Den nya strategin hittar du här.

Partifullmäktige 23.4

Mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten

Bästa partifullmäktige,

Corona-krisen har haft stor inverkan på vårt förhållande till och påverkan på miljön;

resandet har minskat, luftföroreningarna har minskat och det är pop att ha naturen som hobby.

Kriget i Ukraina har stor inverkan på vårt förhållande till och påverkan på miljön;

energipriserna skjuter i höjden, transporter och resandet minskar, världsekonomin är i kaos och den akuta krisen överskuggar i synnerhet klimatkrisen.

Jag ber om ursäkt om någon tycker att det är opassande att dra paralleller mellan ett krig och miljöfrågor, men efter Covid och efter Ukraina, kvarstår miljökrisen fortfarande.

Kriser följs av återhämtning och återuppbyggnad. Kriser ger också en modell för lösandet av kommande kriser.

Återhämtningen efter Covid och återuppbyggnaden av Ukraina kan och skall styras till att motverka också miljökrisen.

Både Covid- och Ukraina avspeglar sig också i vårt förhållande till miljön. Efter Covid är distansarbete och Teams-möten det nya normala, och hela västvärlden arbetar för högtryck med att hitta alternativa energikällor för att bli mindre beroende av fossila bränslen.

Momentum för ny teknologi, nya energilösningar och innovationer som bidrar till en cirkulär ekonomi är nu.

Ny forskning för också med sig helt nya metoder att angripa miljöproblemen.

Att lösa miljöproblem är inte bara tekniska lösningar utan också tvärvetenskapliga dito.

T ex i psykologin har man tagit sig an miljöproblematiken på systemnivå. Ett verktyg kallas ”nudge”, som finska forskare kallar ”tuuppaus”, med en målsättning att skapa system som får oss att villa välja det mer miljövänliga av två alternativ.

Vetenskapen har gått från att berätta hur vi skall tänka, till att ge oss verktyg för förändring.

Miljökrisen blir heller inte mindre av att den tillfälligt överskuggas av andra kriser.

För att tackla miljökrisen behöver vi bryta ner den i mindre delar och ta oss an dem en bit i taget. Ni vet, som man äter en elefant, i små bitar.

Redan nu styckas miljöproblemen globalt så att länder tar ansvar för sina delar och nationellt delas ansvaret småningom t ex till bindande miljöprogram på kommunal nivå.

Var och en av oss börjar inse att vi alla är delaktiga i förverkligandet av de globala målen. Eller när har du senast hört någon säga om miljöproblemen, att ”problemet är alldeles för stort för att vi här skall kunna göra något åt det” eller att ”det här är en så liten sak att det inte har någon betydelse i den stora helheten”?

För vi behöver prioritera, vi behöver våga investera och vi behöver våga välja.

Och vi behöver välja rätt.

Tack!

 

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap. Fortsätt läsa ”Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11”

SFP i välfärdsområdesvalet

Insändare i ÅU 16.10.2021

Som en följd av den gigantiska social- och hälsovårdsreformen förrättas det första välfärdsområdesvalet i Finlands historia söndagen den 23.1.2022. I Egentliga Finland väljs ett fullmäktige på 79 ledamöter som skall styra all social- och hälsovård för drygt 480 000 invånare i landskapet.

Tidigare i veckan gick SFP ut med nyheten om valförbund med Samlingspartiet i valet. För SFP:s del är målsättningen att valförbundet ska optimera antalet svenskspråkiga ledamöter som väljs in i fullmäktige. Med ett gott valresultat Har SFP också en god möjlighet att få en ack så viktig styrelsepost. Fortsätt läsa ”SFP i välfärdsområdesvalet”

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.

Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!

För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.

Fortsätt läsa ”Tack! – Kiitos!”

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt. Fortsätt läsa ”Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick”

Enkäten är avslutad och vinnarna är utlottade

De som svarat på enkäten anser att kommunens ekonomi och näringsliv hör till de viktigaste frågorna inför valet. Lokaltidningarna och sociala medier är de viktigaste kanalerna för att följa med politiken och sittande fullmäktige får vitsordet 6+.

Bland de svarande som lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut tre deltaganden i ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa” – grillstund med matbit och lättsamt politikprat. Vinnarna är Andreas Johansson, Nina Katainen och Siv Fagerlund (vinnarna har meddelats personligen).

Thank you for your upload