fbpx

Liberala tankar från Strasbourg

Då över 5 000 personer med åsikter uttalar sig, då blir det många åsikter. Då hundra människor träffas för att diskutera de frågor som 5 000 kollektivt anser vara viktigast, behövs någon som håller ordning på torpet. Det lyckades #Reneweurope med i processen som fick ett avslut på plenum i Strasbourg i helgen.

Demokrati och lagstiftning [i EU]

Not just telling people what to think, but also give the tools to make a change!

EU-länderna behöver komma närmare varandra. Frågan är hur man gör det så att medborgarna uppfattar det positivt?

Vi behöver förändra, förbättra och – framför allt – förenkla. Samtidigt.

Vi behöver omorganisera politiken så att det finns pan-europeiska vallistor och – åtminstone till en början – en kvot för dessa. Sedan blir det kandidaternas, partiernas och grupperingarnas sak att göra den pan-europeiska diskussionen och kandidaterna kända.

Vi behöver kommunicera, lära om och av varandra. Kunde det finnas en gemensam del i skolornas läroplaner över hela Europa? Kunde vi ha en europeisk rundradio som public service?

Ett starkare EU

If we build on the inside, it will reflect on the outside!

Pandemin har stärkt gemenskapen i EU och Covid-vaccinationerna är ett synligt bevis på att länderna i unionen är starkare tillsammans.

Beträffande många andra frågor verkar länderna ändå sakna en gemensam målsättning.

Just nu behöver en gemensam energistrategi stå högst på listan – p g a såväl den ryska invasionen av Ukraina, som för en hållbar klimatpolitik.

En diversifierad energiproduktion bidrar till såväl ökad säkerhet som ökad jämlikhet.

Jag har under veckoslutet diskuterat med personer från ca 20 länder och är aningen förvånad över hur många gånger jag fått frågan om vi i Finland är rädda för rysk invasion eller om Finland kommer att gå med i NATO.

Mitt svar har varit att jag skulle vara betydligt mer orolig för läget, om jag bodde i de baltiska länderna, eller i Polen. Helt klart är Finlands läge uppmärksammat i Europa.

Och ännu beträffande NATO: det är rätt plattform för ett europeiskt försvarssamarbete men huruvida vi skall ansluta oss nu eller senare litar jag på att regeringen har bästa förutsättningarna att bedöma.

—–

Ps. Diskussionen om klimatförändringen får en helt egen text senare.

Skärgårdspolitik anno 2022

Skärgårdsdelegationen har en skärgårdspolitisk turné på gång och på onsdag stod Pargas i turen. Målsättningen är att få åsikter om uppdaterandet av den s k Skärgårdslagen (Lagen om främjande av skärgårdens utveckling) från 1981.

Uppdaterandet av lagen är inte listad i nuvarande regeringsprogram men förberedelserna börjar med målsättningen att arbetet konkretiseras under nästa regeringsperiod. Fortsätt läsa ”Skärgårdspolitik anno 2022”

Gott Nytt politiskt År 2022!

2021 sjunger på sista versen. Tidningarna fylls av genomgångar – vilka var de största, mest populära nyheterna, vilka var de synligaste personerna, vad berörde oss mest under det gångna året? Från en politisk pargashorisont är det lätt att hitta tre ”rubriker” då vi om en stund övergår till att skriva 2022: kommunalvalet blev långt och utdraget, det nya fullmäktige har skapat en utmärkt grund för samarbete samtidigt som vi står inför stora frågor under det kommande året. Fortsätt läsa ”Gott Nytt politiskt År 2022!”

Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021

Ärade ordförande, bästa fullmäktige,

Budgetboken vi skall behandla idag börjar med en omvärldsanalys.

Det går relativt bra i Finland just nu och på många sätt återspeglar landets utveckling också utvecklingen i Pargas:

Arbetslöshetsgraden är liten och på sjunkande, skuldbördan är stor och på ökande. Fortsätt läsa ”Gruppanförande i stadsfullmäktige 7.12.2021”

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap. Fortsätt läsa ”Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11”

Thank you for your upload