fbpx
Header_1600_sv
TomasBjörkroth_PHOTOS2023-02445

Finlands grönaste SFP:are, magister i miljöbiologi och far till tre barn. Enhetschef vid Axxells naturbruksenhet i Brusaby och ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas.

Som stat, som land och som folk finns det en gräns för vad vi klarar av. Då gränsen överskrids, växer bördan någon annanstans. Med mina beslut vill jag försäkra, att bördan inte blir för tung att bära.

Därför gör jag inte ekonomiska beslut som naturen eller människan inte klarar av, eller miljöbeslut som kassan inte håller för.

Politik kan jämföras med naturens kretslopp: man behöver se helheten, eftersom varje beslut påverkar allting. Bara genom att förstå helheten kan man göra politik, som Finland håller för.

Ota yhteyttä

Hållbarhet

Jag gör inte ekonomiska beslut som överskrider naturens hållbarhet. Inte heller beslut gällande miljön som vår plånbok inte håller för.

Utbildning

Bärkraften i Finland förstärks då vi satsar på innovationer, som föder ny affärsverksamhet, som stärker ekonomin, med vilken vi kan stärka utbildningen.

Grunden för Finlands konkurrenskraft ligger i en hög utbildningsnivå. Samarbete mellan högskolor och näringsliv skapar en positiv spiral av innovationer och tillväxtföretag.

Barn och unga

Barn och unga har också sin gräns och dem måste vi framför allt satsa på.

Barn och unga är vår framtid. På sikt är det de som är grunden för bärkraften i hela landet.