fbpx

Påskynda förnyandet av psykoterapiutbildningen

SFP i Egentliga Finland uttalande 25.1.2024 Svenska folkpartiets krets i Egentliga Finland hoppas att regeringen skyndar på förnyelsen av psykoterapiutbildningen. I regeringsprogrammet kom man överens om att stärka tillgängligheten till psykoterapitjänster. En åtgärd är att förnya psykoterapiutbildningen till en tvåstegsutbildning. Det första steget skall inkluderas i psykologutbildningen och göras avgiftsfri. Enligt regeringsprogrammet skall totalt 27 … Läs mer

Nyårshälsning 31.12.2023

Bästa vänner, Hyvät ystävät, Vi står i beråd att lämna 2023 bakom oss. I år var Finland världens lyckligaste land, igen, nu för sjätte året i rad. Lyckligheten i ett land mäts så att en representativ del av befolkningen får svara på frågan hur lyckliga de är med sitt liv. Svaren analyseras i förhållande till … Läs mer

Inlägg på Partifullmäktige 25.11 –

Bästa partifullmäktige, Jag vill idag försiktigt ställa frågan, vilka tjänster som är en grundläggande rättighet som skall finansieras av staten. Och nu talar jag inte om rätten till trygghet eller tillgången till hälsovård. Efter föregående djuplodande talturer vill jag tala om något så trivialt som brännved och tillgång till utedass på Forststyrelsens friluftsområden och naturobjekt. … Läs mer

Naturen får inte bli lidande av myndighetens tolkning

SFP i Egentliga Finland, kretsstyrelsens utlåtande 13.10.2023 Som en del av jordbruksstödet har jordbrukare kunnat ingå miljöavtal för att främja den biologiska mångfalden och landskapsvården. Stöd betalas t ex till jordbrukare vars djur betar på ängar eller skogs- och strandbeten. Betande djur upprätthåller värdefulla biotoper som annars skulle växa igen. Tidigare har stödet betalats för … Läs mer

Vaddå livskraft och hur jobbar ett utskott?

Kolumn i PK 12.10.2023 Då ansvaret för social- och hälsovårdstjänster flyttade från kommunen till välfärdsområdet fr o m 1.1.2023 förändrades kommunens uppdrag. Fostran och utbildning är numera, åtminstone kostnadsmässigt, den största av de flesta kommuners uppgifter medan stärkandet av kommunens livskraft har fått en större roll. Livskraft handlar om att vara attraktiv: att erbjuda bra … Läs mer

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande för Pargas stadsfullmäktige!

Ett stort tack för ert förtroende! Det känns faktiskt ganska överväldigande att ha blivit vald till ordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jag är djupt tacksam till er alla som på olika sätt uttryckt sitt stöd för mig till den här posten. Några ord om mina värderingar och visioner, att jag gärna vill se den strävan … Läs mer

Let’s make The Baltic Sea a No Pee Zone

Taltur på partidagen 11.6 Ordförande, bästa partidag, Jag vill hämta med mig en frisk hälsning från Egentliga Finland, från Skärgårdshavets stränder. Problemet är att den friska fläkten tyvärr brukar bli mindre frisk senare under sommaren. Som vi alla vet, är orsaken till tilltagande algblomningar den överflöd av näringsämnen som rinner ut i havet. Näringsämnen rinner … Läs mer

Öppningsanförande på Partifullmäktige 6.5.2023

Bästa partiordförande, riksdagsledamöter, bästa partifullmäktige, Jag vill inleda med att säga, att jag har SFP att tacka för många positiva saker som hänt i mitt liv under det senaste året: Jag har fått förtroendet att ställa upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet, Jag har fått förtroendet att bli vald till kretsordförande, Och dessutom har … Läs mer

Pargas stadsfullmäktige 24.4

Pargas stads upphandlingsstrategi Jag vill att beaktandet av miljömässiga kriterier skall finnas med i Pargas stads upphandlingar och föreslog därför ett tillägg till stadens upphandlingsstrategi som behandlades på fullmäktigemötet idag: Som ett nytt MÅL under rubriken ”Organisering” införs ”En hållbar och ansvarsfull upphandlingsprocess”. Som en ny ÅTGÄRD införs ”I anbudsbegäran införa urvalskriterier som beaktar klimat- … Läs mer