Ryhmäesitys kaupunginvaltuustossa 7.12.2021

(Lyhennelmä ruotsinkielisestä esityksestä)

Ensi vuoden budjettikirja alkaa toimintaympäristön muutosten tarkastelulla. Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää kohtalaisen hyvältä.

Kaupungin strategian päivittäminen on kesken ja työn pitäisi edetä, jotta me kaikki voisimme tähdätä samaan tavoitteeseen.

Budjetti joka on tasapainossa ja päätyy plussalle on ilon asia. Toiminnan tavoitteita ja tulosten mitattavuutta voisi kuitenkin parantaa, ja kytkeä näitä kaupungin strategiaan. Jatka lukemista ”Ryhmäesitys kaupunginvaltuustossa 7.12.2021”

Veroprosentit 2022 – puheenvuoro valtuustossa 15.11

Eli samalla kun toteutamme kunnan suurinta investointia ikinä, tulevaisuutemme on hyvinvointialueen osalta hieman sumussa.

Tämän päivän veropäätös sitoo meitä kahdeksi vuodeksi: laki hyvinvointialueista velvoittaa pitämään verot samalla tasolla vuonna 2023 kuin 2022.

Paraisilla kuluva vuosi on ollut ainakin osittain taloudellisesti haastava monesta syystä. Sekä sivistystoimen, että terveydenhuollon kustannusylityksille on, jos ei luonnolliset, niin ainakin hyväksyttävät selitykset. Samanaikaisesti kaupungissa on tehty rakenteellisia muutoksia, jotka tuovat sekä kustannussäästöjä. Jatka lukemista ”Veroprosentit 2022 – puheenvuoro valtuustossa 15.11”

Kiitos! – Tack!

Kuukausi on kulunut vaalipäivästä.
 
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia, jotka äänestivät RKP:tä ja tietysti kaikkia, jotka äänestivät minua. Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia, jotka auttoivat ja tukivat minua kampanjan aikana!
 
RKP:lle kunnallisvaalit olivat hieno voitto, saimme yhden edustajan lisää ja säilytimme enemmistön valtuustossa (19/ 35 paikkaa).
 
RKP:nu valtuustoryhmä järjestäytyi heti vaalien jälkeen ja minulle suotiin suuri luottamus tulla valituksi ryhmämme puheenjohtajaksi.

Jatka lukemista ”Kiitos! – Tack!”

Kysely on päättynyt ja voittajat on arvottu

Kyselyyn vastaajien mielestä kunnan talous ja elinkeinoelämä ovat tärkeimmät vaalikysymykset. Paikallislehdet ja sosiaalinen media ovat vastaajille tärkeimmät kanavat politiikan seuraamiseen ja istuva valtuusto saa arvosanan 6+.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kolme osallistumista ”Pihviä ja politiikkaa – Saken är biff”: grillihetki kevyellä politiikkapuheella ryyditettynä. Voittajat ovat Andreas Johansson, Nina Katainen ja Siv Fagerlund. (Voittajille on ilmoitettu voitosta myös henkilökohtaisesti).

Vastaa ja voita: mikä on sinulle tärkeää Paraisilla?

Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä mielestäsi on tärkeää kunnallispolitiikassa Paraisilla.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme osallistumista ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa”: grillihetki kevyellä politiikkapuheella ryyditettynä (kutsu on kahdelle ja toteutetaan yhtenä tapahtumana koronatilanteen salliessa).

Kyselyyn pääset tästä: https://forms.office.com/r/r4ZKxKNcxz

Toimiva arki koko kaupungissa

Tom Simola esitti ajankohtaisen kysymyksen pääkirjoituksessa (PK 4.3.): miten uudet päättäjät käsittelevät Paraisten tulevaisuutta?

Kuntaa vahvistetaan kokonaisuutena kehittämällä sen osien vahvuuksia. Kunnan eri osissa on monia vahvuuksia, mutta ne ovat keskenään hieman erilaisia.

Saaristotie palvelee kaikkia. Siksi Kirjalansalmen ja Hessundin sillat ovat tärkeitä koko kunnalle. Teollisuudelle ja elinkeinoelämälle Saaristotie on välttämättömyys.

cof

Toimivan arjen näkökulmasta digitaaliset yhteydet ovat yhtä tärkeitä kuin tiet ja sillat. Verkkoa pitää kuitenkin rakentaa ja laajentaa niin, että kapasiteettia riittää kaikille. Sitä työtä pitää jatkaa, koko kunnan alueella.

Emme vielä tiedä, miten sote-uudistus vaikuttaa palvelutarjontaan eri kunnanosissa. Kunnan pitää kuitenkin katsoa kokonaisuutta niin, että tarjonta on mahdollisimman hyvä kaikissa kunnanosissa. Meillä pitää myös olla valmius kehittää joukkoliikennettä niin, että se palvelee esim. terveydenhoitoa ja koulutusta.

Maantieteestä johtuen kaupungin kouluverkko näyttää erilaiselta kuin useimmissa kunnissa. Meillä on suhteessa useampia ja pienempiä kouluja. Silti koulujen kustannukset ovat valtakunnallista keskitasoa, ja tulokset huipputasoa. Jos valitset asuinpaikkasi koulun perusteella, sinulla on erilaisia vaihtoehtoja mistä valita.

Eri kuntaosien asukkaita tulee kohdella tasavertaisesti. Esim. kunnallisten maksujen pitää olla samoja riippumatta siitä, missä osassa kuntaa asut.

Saariston erityispiirteet tulee huomioida koko kaupungin strategiassa. Samalla tavalla kuin Kirjalansalmen silta palvelee kaikkia Saaristotien kulkijoita, ulkosaariston satama tuo hyvinvointia koko kuntaan.

On tärkeää, että kunnan eri alueita kehitetään omista vahvuuksistaan käsin, mutta yhteistyössä.

Yhteistyö rakentuu turvallisuudelle ja turvallisuus kehittyy yhteisöllisyydestä. Tätä ei voi saavuttaa tekemättä asioita yhdessä tai keskustelematta.

Päätöksiin pitää voida vaikuttaa ja tehtyjä päätöksiä pitää arvioida. Huonoja päätöksiä pitää voida korjata ja virheitäkin pitää sallia, mutta ei samoja virheitä kahdesti.

Tällä tavalla voimme luoda toimivan arjen meille kaikille, nyt, ja tulevaisuudessa.

Tomas Björkroth, Regina Koskinen, Conny Granqvist
Kunnallisvaaliehdokkaita, RKP, Parainen

Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen

PK ja ÅU 25.2.2021

Koulukadulle rakennettava luovuuskeskus on Paraisten suurin investointi kautta aikain. Se, että ammattikoulu Axxell on osa kokonaisuutta, tekee luovuuskeskuksesta ainutlaatuisen.

Isot hankkeet herättävät suuria tunteita ja jos koetaan, että tietoa ei ole, herää huoli. Nyt kaupunki tulee tiedottamaan hankkeen etenemisestä netissä. Toivottavasti nettisivu toimii myös dialogin alustana antaen vastauksia ennen kuin herää huoli.

Edessä olevat muutot ovat herättäneet keskustelua oppilaiden välisestä yhteistyöstä. Oppilaat ovat itse tuoneet esille mahdollisuuden johonkin uuteen ja positiiviseen. Koulujen henkilökunnalla on tärkeä tehtävä yhteistyön mahdollistamisessa – mitä on myös tehty.

Lukioiden kurssitarjonnasta suhteessa suurempiin kouluihin on keskusteltu. Koosta riippumatta on kuitenkin paikallaan todeta, että paraislaisten lukiolaisten mahdollisuudet urheiluun (esim. PIF Akatemia), kulttuuriin (esim. Show) ja vaikkapa vaihto-opiskeluun pärjäävät vertailussa minkä tahansa muun alueen lukion kanssa.

Mahdollisuus toisen asteen koulutukseen omassa kotikunnassa on tärkeä vetovoimatekijä. Luovuuskeskus mahdollistaa koulutustarjonnan suomeksi, ruotsiksi, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa Paraisilla tulevaisuudessa ja lähettää selkeän viestin: Paraisilla panostus koulutukseen nähdään investointina tulevaisuuteen.

Tomas Björkroth, Rkp:n Paraisten kuntajärjestön puheenjohtaja
Maj Björk, Paraisten sivistyslautakunnan puheenjohtaja, Rkp
Sverker Engström, Paraisten sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, Rkp

Laajennettu oppivelvollisuus – aloite kurssikirjojen kierrättämisestä

Aloite Sivistyslautakunnassa 17.2.2021

Laajennetun oppivelvollisuuden tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittaisivat toisen asteen koulutuksen.

Velvoite hakea toisen asteen koulutukseen tuo mukanaan myös ilmaiset opinnot.

Koulutuksen tasa-arvo lisääntyy, kun esim. kirjat ja työvälineet ovat opiskelijoille maksuttomia. Koulutuksen järjestäjien pitää tavalla tai toisella tarjota nämä opiskelijoiden käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Paraisilla tämä tarkoittaa ainakin tietokoneiden hankkimista ja jonkinlaisen kurssikirjaston luomista niille lukio-oppilaille, jotka aloittavat opintonsa syyslukukaudella 2021.

Samalla tämä uudistus tarkoittaa, että nykyiset lukio-oppilaat jäävät ns. ”väliinputoajiksi” kurssikirjoineen, kun aiemmin hyvin toiminut kierrätys- ja jälleenmyyntimarkkina katoaa.

Ehdotukseni on, että Paraisten kaupungin sivistysosasto selvittää mahdollisuuden ostaa käytettyjä kurssikirjoja nykyisiltä oppilailta edelleen lukioissa käytettäväksi.

Ymmärrän hyvin, että ehdotuksellani ei saavutettane suurta säästöä kaupungille, mutta haluan perustella ehdotusta sen mahdollisella merkityksellisyydellä esim. vähävaraisille perheille, samalla kun kurssikirjojen kierrättäminen toteuttaisi nykypäivän kierrätystalouden tavoitetta.