fbpx

Työnteon pitää kannattaa, aina

Vasemmistoliitto kaivoi esille aiemman ehdotuksensa ”miljonääriverosta” SuomiAreenalla Porissa. Henkilöiltä, joilla on yli miljoonan euron omaisuus, perittäisiin ylimääräinen vero.

Uudet verot eivät ole kestävä ratkaisu hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamiseksi.

Vero, joka kohdentuisi niille, jotka jo maksavat eniten veroa ei ole oikeudenmukainen, eikä kannusta kehitykseen. He, joilla on miljoonaomaisuus, ovat sitä luodessa veronsa maksaneet.

Ken tekee enemmän töitä, pitää myös saada enemmän palkkaa.

Jos työmarkkina toimii, yhteiskunta kattaa hyvinvoinnin kustannukset verotuloilla.

Toimiva työmarkkina rakentuu sille, että mahdollisimman moni on työelämässä, tienaa ja maksaa veroja. Mitä useampi on työelämässä mukana, sitä enemmän tuloja ja verotuloja.

Kun inflaatio lisääntyy talouden painopisteen pitää olla ostovoiman vahvistamisessa. Toimivalla työmarkkinalla verotusta voidaan laskea, mikä lisää ostovoimaa.

Jos tavoitteena on verotulojen lisääminen, Vasemmistoliiton ehdotus tuntuisi vaikuttavan täysin päinvastaiseen suuntaan.

Miten Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelma etenee?

Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelman työryhmä on tänään tiedottanut keväisen asukaskyselyn tuloksista.

Kaikille vastaajaryhmille meri, rannat, metsät ja luonnon läheisyys koetaan kaikkein tärkeimmäksi.

Kyselystä selviää myös, että Paraisilla on halu ja valmius olla mukana vaikuttamassa omaan lähiympäristöön.

Kaupungin tehtäväksi jää nyt löytää kytkökset ja yhteiset tavoitteet muiden toimijoiden kanssa, kuten Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, Saaristomeren Biosfäärialue, Metsähallitus ym.

Ympäristöohjelman työstäminen jatkuu työpajalla 16.8. Silloin eri sidosryhmät tulevat listaamaan ja asettamaan toimia tärkeysjärjestykseen.

Syksyllä tehdään myös panostus lisävastausten saamiseksi nuorisolta. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat kaupungin tulevaisuus, mistä syystä heidän mielipiteiden tarkempi kuuleminen on tarpeen.

Kyselyn tulokset

Kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman puitteissa tehtävät toimenpiteet pitää nähdä usealla eri tasolla:

Mitkä ovat ilmasto- ja ympäristöohjelman yleiset tavoitteet, ts. ohjelman ”otsikko”?

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että Saaristomeri (tai kytkös siihen) tulee jollakin tavalla esille miltei jokaisesta vastauksesta, mistä syystä se myös tuntuu sopivalta otsikolta kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalle.

Miten kaupunki voi parantaa oman toiminnan ympäristövaikutuksia?

Maankäytön suunnittelu – alueiden käyttäminen niin, että ne mahdollistavat luonnonläheistä asumista, estämättä muiden mahdollisuutta kokea merta ja luontoa.

Energian käyttö – vaikutukset ulottuvat pidemmälle ajalle ja laajemmalle alueelle. Kaupungin pitää tarkastella omaa energiankäyttöään, erityisesti koskien kiinteistöjä ja kuljetuksia.

Miten kaupunki voi kannustaa ja tukea asukkaita vähentämään ilmastovaikutustaan?

Julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen väylien kehittäminen kaupungissa.

Kestävästä rakentamisesta, energiatehokkuudesta ja kestävästä kulutuksesta tiedottamalla.

Yksi ”nosto” olisi kierrätyskeskuksen uudelleenperustaminen kaupunkiin, mielellään yhteistyössä jonkun toisen toimijan kanssa.

Matkalla kohti uutta Paraista

Kolumni Paraisten Kuulutukset 19.5.2022

Kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, heräämme erilaiseen kuntaan.

Kaupungin vajaasta 900 työntekijästä noin 400 on siirtynyt uudelle työnantajalle. Taloudelliseti Paraisten budjetti on kutistunut runsaasta 100 noin 40 miljoonaan euroon. Toiminnalisesti sivistyksestä on tullut suurin toimi.

Kun toiminta muuttuu, myös organisaatiota on tarkasteltava.

Tammikuussa asetettu työryhmä työskentelee yhdessä virkamiesten kanssa luodakseen uutta organisaatiota kaupungille. Työn pitäisi olla valmista ja uusi organisaatio hyväksytty ennen kesää.

Uusi organisaatiomalli pohjaa toiminnan ryhmittelyyn.

Työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen uuden Paraisten toiminnan kokoamisesta kolmeen kokonaisuuteen: sivistys, elinvoima ja hyvinvointi sekä hallinto ja tukitoiminnot.

Polittiseen ohjaukseen tarvitaan luottamushenkilöorganisaatio ja toiminnan toteuttamiseksi virkamiesorganisaatio.

Parhaillaan keskustellaan luottamushenkilöorganisaation mallista.

Ilmeinen ratkaisu kaupungin poliittiselle päätöksenteolle olisi nykyinen lautakuntamalli, jossa toimialakohtaiset lautakunnat antavat lausunnon tai tekevät päätöksiä virkamiesvalmistelun pohjalta asioissa, jotka koskevat lautakunnan toimialaa.

On myös muita vaihtoehtoja. Niin kutsutussa valiokuntamallissa valtuusto nimittää jäsenistään valiokuntia lautakuntien sijaan. Valiokunnat voivat toimia eri tavoin: niillä voi, kuten lautakunnillakin, olla päätäntävaltaa, tai vaihtoehtoisesti olla kaupunginhallituksen päätökselle valmisteleva elin.

Molemmilla malleilla on etunsa ja haasteensa.

Lautakuntamalli kannustaa laajaan edustukseen päätöksenteossa. Toisaalta mallia arvostellaan siitä, että päätökset liian usein seuraavat virkamiesesittelyn päätösehdotusta.

Valiokuntamallissa luottamushenkilöillä on huomattavasti suurempi rooli asioiden valmistelussa. Yksittäinen luottamushenkilö joutuu niin hyvässä, kuin pahassa, osallistumaan tiiviimmin kunkin valiokunnan työskentelyyn.

Koko valtuusto keskusteli tulevasta luottamushenkilöorganisaatiosta seminaarissa viime viikolla.

Keskusteluissa peräänkuulutettiin rohkeutta muutokseen ja päätösten tekemiseen aikarajojen puitteissa. Tehtyjä päätöksiä on tarkasteltava ja tarvittaessa muutettava.

Kaupungilla on toimintaa kaikissa kunnanosissa, mistä syystä organisaatiossa pitää olla edustus eri kunnanosista. Tämä on samalla haaste, koska kuntavaalit eivät takaa [maantieteellisesti] tasaista valtuutettujen hajontaa kunnassa.

Huomionarvoista seminaarissa oli tunnelma ja osallistujien asenne: kaikkien tavoitteena on juuri Paraisille parhaiten sopivan mallin löytäminen.

Toisen kunnan mallia ei voi suoraan kopioida ja siirtää Paraisille. Jokaisella kunnalla on omat erityispiirteensä ja ”meidän” Parainen eroaa monesta muusta kunnasta ainakin maantieteellisesti.

Uudessa Paraisissa toiminnan ohjauksen pitää sopia yhteen toiminnan organisoimisen kanssa. Yksikkörajojen ylittävän yhteistyön tarve tulee lisääntymään ja siihen tarpeeseen uuden organisaation on kyettävä vastaamaan.

Meidän pitää luoda ihan oma ”Paraisten malli” joka sopii juuri meidän kaupungillemme ja meidän tarpeillemme parhaiten.

Tomas Björkroth, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuuston I varapuheenjohtaja

Ryhmäesitys kaupunginvaltuustossa 7.12.2021

(Lyhennelmä ruotsinkielisestä esityksestä)

Ensi vuoden budjettikirja alkaa toimintaympäristön muutosten tarkastelulla. Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää kohtalaisen hyvältä.

Kaupungin strategian päivittäminen on kesken ja työn pitäisi edetä, jotta me kaikki voisimme tähdätä samaan tavoitteeseen.

Budjetti joka on tasapainossa ja päätyy plussalle on ilon asia. Toiminnan tavoitteita ja tulosten mitattavuutta voisi kuitenkin parantaa, ja kytkeä näitä kaupungin strategiaan. Jatka lukemista ”Ryhmäesitys kaupunginvaltuustossa 7.12.2021”

Veroprosentit 2022 – puheenvuoro valtuustossa 15.11

Eli samalla kun toteutamme kunnan suurinta investointia ikinä, tulevaisuutemme on hyvinvointialueen osalta hieman sumussa.

Tämän päivän veropäätös sitoo meitä kahdeksi vuodeksi: laki hyvinvointialueista velvoittaa pitämään verot samalla tasolla vuonna 2023 kuin 2022.

Paraisilla kuluva vuosi on ollut ainakin osittain taloudellisesti haastava monesta syystä. Sekä sivistystoimen, että terveydenhuollon kustannusylityksille on, jos ei luonnolliset, niin ainakin hyväksyttävät selitykset. Samanaikaisesti kaupungissa on tehty rakenteellisia muutoksia, jotka tuovat sekä kustannussäästöjä. Jatka lukemista ”Veroprosentit 2022 – puheenvuoro valtuustossa 15.11”

Kiitos! – Tack!

Kuukausi on kulunut vaalipäivästä.
 
Haluan vielä kerran kiittää kaikkia, jotka äänestivät RKP:tä ja tietysti kaikkia, jotka äänestivät minua. Haluan myös lämpimästi kiittää kaikkia, jotka auttoivat ja tukivat minua kampanjan aikana!
 
RKP:lle kunnallisvaalit olivat hieno voitto, saimme yhden edustajan lisää ja säilytimme enemmistön valtuustossa (19/ 35 paikkaa).
 
RKP:nu valtuustoryhmä järjestäytyi heti vaalien jälkeen ja minulle suotiin suuri luottamus tulla valituksi ryhmämme puheenjohtajaksi.

Jatka lukemista ”Kiitos! – Tack!”

Kysely on päättynyt ja voittajat on arvottu

Kyselyyn vastaajien mielestä kunnan talous ja elinkeinoelämä ovat tärkeimmät vaalikysymykset. Paikallislehdet ja sosiaalinen media ovat vastaajille tärkeimmät kanavat politiikan seuraamiseen ja istuva valtuusto saa arvosanan 6+.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin kolme osallistumista ”Pihviä ja politiikkaa – Saken är biff”: grillihetki kevyellä politiikkapuheella ryyditettynä. Voittajat ovat Andreas Johansson, Nina Katainen ja Siv Fagerlund. (Voittajille on ilmoitettu voitosta myös henkilökohtaisesti).

Vastaa ja voita: mikä on sinulle tärkeää Paraisilla?

Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä mielestäsi on tärkeää kunnallispolitiikassa Paraisilla.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kolme osallistumista ”Saken är biff – Pihviä ja politiikkaa”: grillihetki kevyellä politiikkapuheella ryyditettynä (kutsu on kahdelle ja toteutetaan yhtenä tapahtumana koronatilanteen salliessa).

Kyselyyn pääset tästä: https://forms.office.com/r/r4ZKxKNcxz

Thank you for your upload