fbpx

Nyårshälsning 31.12.2023

Bästa vänner, Hyvät ystävät, Vi står i beråd att lämna 2023 bakom oss. I år var Finland världens lyckligaste land, igen, nu för sjätte året i rad. Lyckligheten i ett land mäts så att en representativ del av befolkningen får svara på frågan hur lyckliga de är med sitt liv. Svaren analyseras i förhållande till … Läs mer

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande för Pargas stadsfullmäktige!

Ett stort tack för ert förtroende! Det känns faktiskt ganska överväldigande att ha blivit vald till ordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jag är djupt tacksam till er alla som på olika sätt uttryckt sitt stöd för mig till den här posten. Några ord om mina värderingar och visioner, att jag gärna vill se den strävan … Läs mer

Jag ställer mig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Mediainfo 14.4 (får publiceras genast) Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. – Efter riksdagsvalet är det viktigt att ta fram en strategi för fortsatt utvecklande av kretsens verksamhet. Det behöver finnas en gemensam målsättning som grundar sig på våra gemensamma värderingar och som alla kan ställa … Läs mer

Gruppanförande på budgetmöte 12.12

Ordförande, bästa fullmäktige,

Det har säkert inte gått någon förbi att kommunerna och kommunernas ekonomi vid årsskiftet genomgår den största förändringen någonsin.

Skatteintäkterna sjunker från 74 till 42 Meur. Statsansdelarna minskar från 34 till 10,5 Meur. Stadens totala verksamhetsbidrag – hur mycket pengar staden gör av med under året – sjunker från 102 till 43 Meur. Och så vidare.

Det skall staden klara sig med.

Samtidigt äter inflationen och prisstegringen upp alla inbesparingar som uppstår genom minskade inköp av varor och tjänster.

Redan för ett år sedan kunde åtminstone stadsdirektören och ekonomichefen se denhär förändringen – ni skall ha tack att ni konstant upplyst oss förtroendevalda om magnituden av förändring vi står inför.

Läs mer

Jag ställer mig till förfogande i riksdagsvalet 2023 – mediainfo 9.12

Tomas Björkroth, Filosofie magister i biologi och återflyttare till Pargas ställer sig till förfogande i riksdagsvalet 2023. Tomas Björkroth arbetar för en större hållbarhet i samhället på många olika plan. För mig är hållbarhet en stabil ekonomi där samhället har råd att upprätthålla bastjänster av hög klass som vård och utbildning. Likaså innebär hållbarhet att … Läs mer

Bästa Partidag!

Välkomna till Egentliga Finland! 

Jag vill använda mina tre minuter till att peka ut, och peka ut lösningar till våra miljöproblem. 

Problemen är många. Vi har miljögifter, sura regn, övergödning, klimatförändringen, biodiversiteten… 

Att peka ut problemen är inget problem. 

Och faktiskt har vi också lösningar på många av problemen. Släpp ut mindre koldioxid, minska avrinningen, använd rätt gödsel, gifter och andra ämnen vi försöker styra naturen med… 

Vad är det då som är problemet, egentligen?
——-

Läs mer

Partifullmäktige 23.4

Mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten Bästa partifullmäktige, Corona-krisen har haft stor inverkan på vårt förhållande till och påverkan på miljön; resandet har minskat, luftföroreningarna har minskat och det är pop att ha naturen som hobby. Kriget i Ukraina har stor inverkan på vårt förhållande till och påverkan på miljön; energipriserna skjuter i höjden, transporter … Läs mer

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap.

Läs mer

Tack! – Kiitos!

En månad har gått sedan valdagen.

Jag vill ännu en gång tacka alla som röstat på SFP och förstås alla som röstat på mig personligen. Likaså vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stött mig under kampanjen – ingen nämnd och ingen glömd!

För SFP var kommunalvalet en fin seger – vi ökade med ett mandat (nu 19 av 35) och har därmed fortsättningsvis enkel majoritet i fullmäktige.

Läs mer