fbpx

På väg mot ett nytt Pargas

Utö

Kolumn i Pargas Kungörelser 19.5.2022

Då ansvaret för social- och hälsovården flyttar till välfärdsområdet den 1.1.2023 vaknar vi upp i en annorlunda kommun.

Av stadens knappt 900 anställda har ca 400 övergått till en ny arbetsgivare. Ekonomiskt har Pargas budget krympt från drygt 100 till 40 miljoner euro. Verksamhetsmässigt har bildningen blivit den största sektorn.

Då verksamheten ändrar, behöver också organisationen ses över.

Läs mer

Gott Nytt politiskt År 2022!

2021 sjunger på sista versen. Tidningarna fylls av genomgångar – vilka var de största, mest populära nyheterna, vilka var de synligaste personerna, vad berörde oss mest under det gångna året? Från en politisk pargashorisont är det lätt att hitta tre ”rubriker” då vi om en stund övergår till att skriva 2022: kommunalvalet blev långt och utdraget, det nya fullmäktige har skapat en utmärkt grund för samarbete samtidigt som vi står inför stora frågor under det kommande året.

Läs mer

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap.

Läs mer