fbpx

Hållbarhet

Jag vill att mina barn skall få njuta av Skärgårdshavet som jag minns det från min egen barndom.

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för att frångå fossila bränslen i uppvärmning, återvinna jordbrukets näringsämnen, förbättra avloppsvattenreningen, öka samarbetet och följa HELCOM:s rekommendationer, värna om fisket och levnadsförutsättningarna i skärgården överlag.

Jag vill att vi skall utnyttja våra naturresurser hållbart, så att också kommande generationer har tillgång till samma resurser.

Som riksdagsledamot skulle jag arbeta för ett helhetstänk i vår energiproduktion och -användning, utveckla skogsvården så att kolsänkan bibehålls i våra skogar, höja förädlingsgraden för skogsindustrins produkter, utveckla vår livsmedelsproduktion med fokus på klimat och miljö samt djurens välmående.

Jag vill också förbättra förutsättningarna till långsiktigt utvecklingsarbete och investeringar för företag som förverkligar den gröna omställningen och utvecklar den cirkulära ekonomin.

Nedan kan du läsa fler av mina texter som berör hållbarhet och bärkraft. Ur miljöns, ekonomins, människans och samhällets synvinklar.

Inlägg på Partifullmäktige 25.11 –

november 25, 2023

Bästa partifullmäktige, Jag vill idag försiktigt ställa frågan, vilka tjänster som är en grundläggande rättighet som skall finansieras av staten. … Läs mer

Läs mer

Naturen får inte bli lidande av myndighetens tolkning

oktober 13, 2023

SFP i Egentliga Finland, kretsstyrelsens utlåtande 13.10.2023 Som en del av jordbruksstödet har jordbrukare kunnat ingå miljöavtal för att främja … Läs mer

Läs mer

Vaddå livskraft och hur jobbar ett utskott?

oktober 12, 2023

Kolumn i PK 12.10.2023 Då ansvaret för social- och hälsovårdstjänster flyttade från kommunen till välfärdsområdet fr o m 1.1.2023 förändrades … Läs mer

Läs mer

Let’s make The Baltic Sea a No Pee Zone

juni 11, 2023

Taltur på partidagen 11.6 Ordförande, bästa partidag, Jag vill hämta med mig en frisk hälsning från Egentliga Finland, från Skärgårdshavets … Läs mer

Läs mer

Öppningsanförande på Partifullmäktige 6.5.2023

maj 6, 2023

Bästa partiordförande, riksdagsledamöter, bästa partifullmäktige, Jag vill inleda med att säga, att jag har SFP att tacka för många positiva … Läs mer

Läs mer

Pargas stadsfullmäktige 24.4

april 24, 2023

Pargas stads upphandlingsstrategi Jag vill att beaktandet av miljömässiga kriterier skall finnas med i Pargas stads upphandlingar och föreslog därför … Läs mer

Läs mer

Finland är en ö

mars 31, 2023

Diskussion om transporter och logistik med Stefan Lindström, vd på Turun Vapaavarasto. Ur ett logistiskt perspektiv är Finland en ö … Läs mer

Läs mer

Ännu om entimmeståget

mars 29, 2023

Entimmeståget är en större helhet än de fem meningar frågan är komprimerat till i intervjun (ÅU 29.3) och därför vill … Läs mer

Läs mer

Gips, kalk eller ingenting alls?

mars 23, 2023

Insändare i ÅU 23.3 Gips är snabb och effektiv första hjälp för Skärgårdshavet, men strukturkalk behövs som alternativ eller komplement. … Läs mer

Läs mer