fbpx

Bemötande till insändare ”En klar signal!”

Nu blandar Carita Henriksson, medvetet eller av okunskap, tyvärr ihop två helt olika frågor i sin kritik mot stadsstyrelsen (ÅU 19.1.22)

På sitt möte den 17.1 gav stadsstyrelsen grönt ljus för en renovering i välfärdscentrets fastighet, till vilket stadsfullmäktige (7.12.21) beviljat ett anslag på 800 000 eur. Fullmäktige godkände beslutet med en kläm om en helhetsbedömning av användande av stadens utrymmen och att stadsstyrelsen ännu skulle se över tidpunkten för investeringen med beaktande av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet från den 1.1.2023.

Läs mer