fbpx

Psykoterapiakoulutuksen uudistamista pitää kiirehtiä

RKP, Varsinais-Suomen piirin hallituksen kannanotto 25.1.2024

Psykoterapiakoulutuksen UUDISTAMISTA pitää kiirehtiä

RKP:n Varisnais-Suomen piiri toivoo hallituksen kiirehtivän psykoterapiakoulutuksen uudistamista.

Hallitusohjelmassa sovittiin psykoterapiapalveluiden saatavuuden vahvistamisesta. Toimenpiteeksi sovittiin esimerkiksi psykoterapiakoulutuksen uudistaminen kaksiportaiseksi ja ensimmäisen portaan sisällyttäminen psykologikoulutukseen sekä tämän vaiheen säätäminen maksuttomaksi. Hallitusohjelmassa varauduttiin valtion taholta menonlisäyksiin niin, että vuosina 2025-2028 psykoterapiakoulutuksen uudistamiseen varattaisiin yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Yliopistot, joiden koulutusohjelmiin kuuluu psykologin koulutus, ovat aktiivisesti tarttuneet hallitusohjelman tavoitteeseen uudistamiseksi ja psykoterapiakoulutuksen ensimmäisen portaan sisällyttämiseksi psykologikoulutukseen. Merkille pantavaa on, että Turun yliopisto suunnittelee ensimmäisen vaiheen koulutuksen toteuttamista yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Näin vahvistettaisiin erityisesti julkisten sote-palveluiden saatavuutta ja terapeuttista osaamista.

Uudistusta valmistellaan STM:n alaisuudessa. Toivottavaa olisi, että ministeriö tiedottaisi työn etenemisestä, jotta uudistusta toteuttavat yliopistot voisivat huomioida uudistuksen täysipainotteisesti jo ensi vuoden koulutusohjelmissaan. Tämä takaisi uudistuksen mahdollisimman nopean vaikuttavuuden ja terapiapalveluiden lisääntyneen tarjonnan palvelua tarvitseville, erityisesti julkisella sektorilla.

Jätä kommentti