fbpx

Påskynda förnyandet av psykoterapiutbildningen

SFP i Egentliga Finland uttalande 25.1.2024

Svenska folkpartiets krets i Egentliga Finland hoppas att regeringen skyndar på förnyelsen av psykoterapiutbildningen.

I regeringsprogrammet kom man överens om att stärka tillgängligheten till psykoterapitjänster. En åtgärd är att förnya psykoterapiutbildningen till en tvåstegsutbildning. Det första steget skall inkluderas i psykologutbildningen och göras avgiftsfri. Enligt regeringsprogrammet skall totalt 27 miljoner euro skulle reserveras för förnyandet av psykoterapiutbildningen under åren 2025-2028.

Universiteten vars utbildningsprogram inkluderar psykologutbildning har aktivt tagit sig an regeringsprogrammets mål för att inkludera första steget i psykoterapiutbildningen i psykologutbildningen. Det är värt att notera att Åbo universitet planerar att genomföra den första utbildningsfasen i samarbete med välfärdsområdet. På så sätt skulle tillgängligheten till offentliga social- och hälsovårdstjänster och terapeutisk kompetens stärkas.

Reformen bereds av social- och hälsovårdsministeriet. Det skulle vara önskvärt att ministeriet informerar om hur arbetet framskrider så att universiteten som genomför reformen kan ta hänsyn till förändringen fullt ut i sina utbildningsprogram för nästa år. Det skulle garantera en möjligast snabb effekt av reformen och en ökad tillgång till terapitjänster för dem som behöver dem, särskilt inom den offentliga sektorn.

Lämna en kommentar