fbpx

Nyårshälsning 31.12.2023

Bästa vänner, Hyvät ystävät,

Vi står i beråd att lämna 2023 bakom oss.

I år var Finland världens lyckligaste land, igen, nu för sjätte året i rad.

Lyckligheten i ett land mäts så att en representativ del av befolkningen får svara på frågan hur lyckliga de är med sitt liv. Svaren analyseras i förhållande till olika mätare för livskvalitet som till exempel yttrandefrihet, demokrati och förväntad livslängd.

Och i förhållande till livskvalitet så var vi i Finland mest lyckliga, i medeltal.

—–

Samtidigt står världen omkring oss i brand. Oberoende av hur man definierar ”krig”, pågår som bäst flera tiotal väpnade konflikter, som direkt berör flera hundra miljoner människor.

Kriget i Ukraina är den snabbast växande humanitära katastrofen i världen just nu. Konflikten i Israel och Palestina har eskalerat och orsakar enormt lidande.

Maailman sodilla on monia syitä ja seurauksia, mutta niille kaikille on yksi yhteinen nimittäjä: ne ovat epäonnistumisia. Epäonnistuminen ratkaista konflikteja rauhanomaisesti, kunnioittaa toisten oikeuksia ja arvokkuutta, tehdä yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta.

Sota ei ole ongelma vain sotaan suoraan osallisille, vaan koko maailmalle. Sota lisää terrorismin riskiä, vaikeuttaa kansainvälistä yhteistyötä ja myötävaikuttaa ilmastonmuutokseen.

—–

Toinen globaali haaste, joka koskettaa meitä kaikkia, on ilmastonmuutos. Se on uhka planeetallemme, terveydellemme, taloudellemme ja tulevaisuudellemme.

Klimatförändringen är inte något som händer någon annanstans, eller någon annan gång. Den är något som påverkar oss här och nu. Vi ser redan effekterna av den globala uppvärmningen, som extremväder, smältande glaciärer och förlust av biologisk mångfald. Vi vet också att det är människans utsläpp av växthusgaser som är huvudorsaken till klimatförändringen.

—–

Vi behöver sätta vår egen lycklighet i perspektiv och vi behöver göra det för att det är vi som har både möjlighet och ansvar för förändring.

För att citera Albert Einstein: ”Fredsproblem kan inte lösas med våld. De kan bara lösas genom förståelse.”

Det samma gäller klimatförändringen. Problemen kan lösas genom förståelse av fenomenen och förståelse för varandra.

Mielestäni on tärkeää, että me, jotka elämme maailman onnellisimmassa maassa huomioimme, mitä maailmassa ympärillämme tapahtuu.

Vaikka maahamme esimerkiksi hallituksen mukaan on odotettavissa ”vaikeat ajat”, meillä on silti tähän varaa. Toiveikkuus ja ystävällisyys ovat sitä paitsi ilmaisia. Ympärillä oleva retoriikka kun värittää mielenmaisemaa todella vahvasti.

—–

Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Vi har alla möjligheten att göra skillnad.

Vi har kunskapen, tekniken och viljan att minska våra utsläpp, anpassa oss till ett förändrat klimat och stöda de som drabbas hårdast. Vi har ett globalt samarbete och ett lokalt engagemang som visar att vi bryr oss om vår miljö, vår natur och våra medmänniskor.

Pargas klimat- och miljöprogram är stadens konkreta verktyg och svar på utmaningen. För staden, men också för var och en av oss.

Vi har alla en möjlighet att göra en skillnad också för världsfreden: vi kan alla vara delaktiga i att skapa den förståelse Albert Einstein efterlyste, som kan skapa fred på jorden.

Vi kan främja en god dialog och utveckla vår tolerans genom att utbilda oss om andra kulturer och perspektiv till exempel genom att delta i Medborgarinstitutets kurser. Vi kan främja en god dialog, stöda olika fredliga initiativ eller humanitär verksamhet genom att delta i det rika föreningsliv vi har i staden.

—–

Vielä palatakseni tutkimukseen maailman onnellisimmasta maasta – se mittaa onnellisuutta väestötasolla.

Yksittäisen ihmisen onnellisuus on riippuvainen muista ihmisistä ja hyvistä ihmissuhteista. Toisen kohtaaminen ystävällisessä hengessä, vaikka niinkin yksinkertaisesti kuin kysymällä kuulumisia ja osoittamalla toiselle, että on tärkeä.

—–

Jag vill tacka alla er som är här idag som under det gångna året gjort Pargas till en bättre stad att bo i, eller besöka. Invånare, tjänstemän, förtroendevalda. Barn, ungdomar, oss vuxna, pensionärer. Oss som bor centralt med fast vägförbindelse och alla er som ser till att hålla hela kommunen bebodd och levande.

Jag ser fram emot att få ta emot det kommande året 2024 i världens lyckligaste land och förhoppningsvis med, i medeltal, också världens lyckligaste individer.

Lopuksi haluan haastaa meidät kaikki antamaan uudenvuoden lupauksen yhdessä olemisesta ja toistemme kannustamisesta.

Jag vill utmana oss alla till att skapa ett nyårslöfte av att vara tillsammans, uppmuntra och stöda varandra. På så sätt GÖR vi en skillnad.

För Pargas stads och min egen del vill jag önska ett Gott Nytt År till alla och envar! Paraisten kaupungin ja omasta puolestani haluan toivottaa Hyvää Uutta Vuotta meille kaikille!

Lämna en kommentar