fbpx

Självständighetsdag 2023

Välkommen att fira 106 år av självständighet med Pargas stad!

Jag har den stora äran och glädjen att idag få framföra Pargas stads hälsning på Finlands etthundrasjätte självständighetsdag. Det är fint att få fira den här viktiga dagen med just dig och er!

I mitt tal vill jag ta ett kort avstamp i åren där Finlands självständighet började för att kanske hitta grunden till vår vardag, men också se dagen och de gångna åren som grunden för vår framtid.

Bästa vänner,

Idag har vi nutid. Dagens nutid var gårdagens framtid. I morgon tittar vi tillbaka på nutiden som dåtid.

Då vi idag planerar framåt bygger vi på det som vi, och tidigare generationer före oss, har skapat.

Vi skall titta mot det som är vår framtid men vi får inte glömma bort dom umbäranden och satsningar som gjorts för att vi som stad, som land och som folk kan fortsätta skapa vår framtid från det läge vi är i idag.

Vår frihet och vår demokrati skapades genom modiga gärningar i början av 1900-talet och, för min generation ofattbart stora umbäranden, i vinter- och fortsättningskrigen.

Vårt välfärdssamhälle skapades av alla de som byggde upp Finlands industri och ekonomi efter andra världskriget.

I vår vardag och i synnerhet idag behöver vi minnas att all vår historia en gång var nutid för alla de som då skapade sin framtid – det som är vår nutid.

Vi som får bygga på de uppoffringar som gjorts kan inte nog tacka de som skapade grunden för vår frihet och vår välfärd.

I vår nutid får vi fira 106 år av självständighet OCH att vi är världens lyckligaste land, sjätte året i rad.

Vår frihet har möjliggjort de avtal och förbindelser vi som land har gjort. Finlands medlemskap i EU och numera också i NATO har positionerat oss på [den politiska] världskartan.

Byggandet av vårt välfärdssamhälle fortgår.

I Pargas lever vi i den säkert finaste av alla städer i världens lyckligaste land.

Skärgårdshavets huvudstad. Det kommer vi alltid att vara, och det är fint att staden nu lyfter in de attributen i stadens namn.

Det var på tiden att någon sätter Skärgårdshavet i fokus, och det har vi gjort i Pargas.

Havet är just det som alla – både invånare och besökare – kopplar ihop med Pargas.

Namnet förpliktar. I staden har vi nu ett klimat- och miljöprogram som tittar framåt och säger: vi vill att våra barn skall få njuta av havet och naturen på samma sätt vår generation fått göra det då vi var barn.

Skärgårdshavets nationalpark som omfattar stora delar av Pargas skärgårdsområden fyllde fyrtio år i år. Fyrtio år av skydd av unik natur men också i en samverkan med människan.

I århundraden har Skärgårdshavet erbjudit människan en utkomst i form av jordbruk och fiske och genom tiderna har havet varit en viktig transportväg. Skärgårdshavets nationalpark skyddar också naturvärden som skapats av människan.

Nationalparken bildar kärnan i Skärgårdshavets biosfärområde där fokus ligger på att människan skall kunna leva och få en utkomst i en känslig miljö – ännu idag, och i framtiden.

Pargas är bildningens stad.

Vi har skolor i alla kommundelar. Vi har Brava som blev så bra.

En unik satsning där fyra skolor med två språk samlas under samma tak. Ett bygge som blev klart inom ramen för både tidtabell och budget.

Nu ser vi också Axxell satsa på yrkesutbildning i staden och också Optima kommer att hyra in sig i helheten.

Pargas ÄR bildningens stad och vi har fina skolor att erbjuda åt våra ungdomar, i vår egen stad!

Redan inför detta år lades extra anslag in för avlönande av tjugo personer till bildningen, för att det skulle finnas tillräckligt många vuxna i skolorna för att finnas tillhanda för våra elever. Det är ett anslag som finns kvar i budgetförslaget för 2024.

I Pargas satsar vi verkligen på att våra barn och våra ungdomar skall ha det bra!

Invid Brava byggs också det som går under arbetsnamnet PIUG2, en allaktivitetshall vars utrymmen kommer att finnas till för idrott och kultur men förhoppningsvis också för många andra typer av tillställningar, inte minst för näringslivets behov.

I Pargas arbetas som bäst fram en kulturvälmåendeplan.

Jag vill i det här skedet passa på att tacka alla föreningar, klubbar och sammanslutningar – ingen nämnd och ingen glömd – som gör ett så otroligt värdefullt arbete för alla åldersgrupper.

Som en del av stadens välfärdsberättelse finns en skild välfärdsplan för barn och unga och också ett äldrepolitiskt program.

Vi vill att alla skall ha det bra i vår stad!

Även om vi människor har en benägenhet till att överdriva betydelsen av de händelser vi som bäst genomgår är nog överförandet av social- och hälsovården till välfärdsområdena en av de största förändringarna för kommuner under de senaste, ja, hundrasex åren.

Även om både tjänstemän och förtroendevalda har haft utmaningar för att få organisationen att fungera och ekonomin att gå ihop upplever jag att vi kommuninvånare haft tillgång till social- och hälsovårdstjänster på samma sätt som året innan då det var kommunen som producerade servicen. I Pargas gjordes satsningar INNAN övergången för att välfärdsområdet skulle kunna ta över en välfungerande verksamhet och så verkar också ha skett.

Det viktiga är att vi i kommunen fortsättningsvis har en aktiv dialog med välfärdsområdet och tillsammans försöker skapa en på allt sätt bra vardag – för oss alla.

I samband med övergången till välfärdsområdena ändrades också stadens organisation för både tjänstemän och oss förtroendevalda.

Målet var att få fokus på kommunens livskraft och som bäst testar vi också ett så kallat livskraftsutskott där tjänstemän och förtroendevalda tillsammans bereder ärenden.

I det sammanhanget talar man mycket om kommunernas attraktionskraft, hur man skall få invånare att flytta till kommunen.

Minst lika viktigt är det med det som på finska heter pitovoima – hur ser vi till att det är så bra för oss som redan bor och verkar i kommunen, att vi vill hållas kvar.

Med det inte sagt att man inte får åka bort – man måste resa bort för att kunna komma tillbaka. Förhoppningsvis är vi många som tänker att även om Pargas inte alltid varit min hemstad, är Pargas ändå alltid mitt hem.

Om ett år kommer också sysselsättningstjänsterna att övergå till kommunens ansvar.

Målsättningen är att förstärka befintlig service, som företagsrådgivning, stöd för unga arbetssökande och integrationstjänster, samt utveckla nya serviceformer.

Som ett resultat av reformen får vi i kommunen en större möjlighet att påverka att människor hittar ett arbete och att företagen hittar arbetskraft.

Framför allt hoppas jag att olika aktörer hittar varandra och fler möjligheter att samarbeta och att människa möter människa i slutändan.

Bästa vänner. Finland är vårt hem. Jag vill idag tacka alla er som gjort Finland till vad det är idag och att Pargas och vi alla kunnat bli till det vi är idag. Till alla som nu står i början av ert liv eller er karriär i Finland, vill jag önska lycka till!

Idag vill jag önska oss alla en fin självständighetsdag och hoppas att Finland för alltid kvarstår som ett självständigt, fritt, vackert och framför allt lyckligt land.

Länge leve Finland!

 

Lämna en kommentar