fbpx

Viranomaisen tulkinta ei saa tehdä luonnosta kärsijää

RKP:n Varsinais-Suomen piirihallituksen kannanotto 13.10.2023

Osana maataloustukea maanviljelijät ovat voineet solmia ympäristösopimuksia edistääkseen biologista monimuotoisuutta ja maisemansuojelua. Tukea maksetaan esimerkiksi maanviljelijöille, joiden eläimet laiduntavat niityillä tai metsä- ja rantalaitumilla. Laiduntaessaan eläimet ylläpitävät arvokkaita elinympäristöjä, jotka muutoin kasvaisivat umpeen.

Aiemmin tuki on maksettu koko sovitulle laidunalueelle. Nyt maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt uuden tulkinnan EU-direktiivistä. Tulkinnan mukaan kaikki yli aarin (10×10 m) kokoiset alueet, jotka eivät ole laiduntamiskelpoisia, vähennetään tukikelpoisesta alueesta.

Koska laitumet voivat olla hyvin erilaiset esimerkiksi saaristoympäristössä, maanviljelijät asetetaan nyt epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Aitojen rakentaminen ja kuljetuskustannukset eivät pienene, vaikka osa aidatusta laidunmaasta ei olisikaan laiduntamiskelpoinen – ja siten ei tukikelpoinen.

Tämä uusi tulkinta on myös suorassa ristiriidassa hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen kanssa biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisestä. Hallitusohjelma velvoittaa myös hallituksen valmistelemaan valtakunnallisen biologisen monimuotoisuuden strategian ja toimenpideohjelman hallinnonalojen yhteistyönä.

Epävarmuus viranomaisten tulkintojen ympärillä saa maanviljelijät epäröimään uusien ympäristösopimusten tekemistä. On maatiloja, jotka ovat suunnitelleet laajentavansa rantalaitumiaan, mutta nyt ovat pakotettuja odottamaan selkeämpää tietoa.

Luonnon monimuotoisuus ei saisi kärsiä viranomaisten EU-säännösten tulkinnasta.

Jätä kommentti