fbpx

Mikä elinvoima ja miten valiokunta toimii?

Kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyi kunnalta hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, tapahtui muutos kunnan tehtävissä. Kasvatus ja koulutus ovat nykyään ainakin kustannusten osalta useimpien kuntien suurin tehtävä, kun taas kunnan elinvoiman vahvistaminen on saanut yhä suuremman roolin.

Elinvoima tarkoittaa houkuttelevuutta: hyvän palvelun tarjoamista kuntalaisille ja houkuttelevuutta ulospäin. Houkutella asukkaita ja vierailijoita nauttimaan kunnassa asumisesta, työskentelystä ja oleskelusta.

Kunnan näkökulmasta elinvoima liittyy esimerkiksi maankäyttöön ja asuntopolitiikkaan, elinkeinoelämään ja työllisyyteen, mahdollisuuteen harjoittaa kulttuuria ja urheilua ja niin edelleen.

Paraisilla tehtiin organisaatiomuutos, jonka tavoitteena oli vahvistaa elinvoimaa. Samalla pyrittiin parantamaan yhteistyötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä, jotta yhdessä voitaisiin suunnitella ja toteuttaa asioita Paraisten parhaaksi.

Valiokunnassa osa valtuutetuista osallistuu asian valmisteluun yhdessä vastuullisen viranhaltijan kanssa. Miksi? – Koska kun asia tulee päätettäväksi, poliittiset näkemykset on otettu huomioon jo valmistelussa, samalla kun luottamushenkilöt ovat saaneet osansa virkamiesorganisaation asiantuntemuksesta ja näkemyksestä asian toteuttamisesta.

Paraisilla halusimme kokeilla tätä mallia luomalla elinvoimavaliokunnan organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Valiokunta osallistuu valmisteluun, eikä siksi tee päätöksiä. Sen sijaan elinvoimavaliokunta tekee niin sanotun ”ohjauksen”, eli suosituksen siitä, miten asiassa [valiokunnan mielestä] tulisi päätää tai asia toteuttaa.

Ajatuksena on, että valiokunta käsittelee suurempia, strategisia kysymyksiä, jotka usein kattavat useita toiminta-alueita ja ulottuvat pidemmälle tulevaisuuteen. Siksi monia vastuualueita on koottu samaan elinvoimasektoriin uudessa viranhaltijaorganisaatiossa.

Valiokuntamallin seurauksena päätökset siirtyvät organisaatiossa ”ylöspäin” tai ”alaspäin” verrattuna siihen, missä päätökset aiemmin tehtiin. Osa päätöksistä jää yksittäisten virkamiesten tehtäväksi, kun taas toiset päätökset menevät kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa valtuustolle päätettäväksi.

Kuka, tai mikä toimielin tekee mitäkin päätöksiä, määritellään hallintosäännössä.

Asiat, jotka ovat olleet elinvoimavaliokunnan keskustelun ja suosituksen kohteena, ovat esimerkiksi työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus, kaupungin hyvinvointisuunnitelma, tonttien ja vuokra-asuntojen tarjonta, kaupungin maapoliittinen ohjelma, muutamia mainitakseni.

Monilla asioilla voi olla pitkä historia, ja valiokunnan on usein ”hypättävä liikkuvaan junaan”. Samalla valiokunnan tavoitteena on työskennellä vuoteen 2050 ulottuvan aikajänteen kanssa. On helppo ymmärtää, että siinä perspektiivissä tapahtuu paljon asioita, ja katse pitää nostaa kauemmaksi kuin kuluva vuosi, tai seuraava.

Elinvoimavaliokunta kokoontui viimeksi kuluvan viikon tiistaina ja asialistalla oli yritysvierailu, keskustelu ja ohjaus leirintäalueista Saariston rengastiellä, torisuunnitelmasta Paraisten keskustassa ja Paraisten kaupungin brändäyksestä.

Jää nähtäväksi, onko valiokuntamalli oikea Paraisten kaupungille vai haluammeko kehittää elinvoimaa jossakin muussa kokoonpanossa. Valiokunnan työskentely on alkanut vasta vuodenvaihteesta ja uskon, että monille meistä alkaa nyt vasta hahmottua tämän työtavan mahdollisuudet.

Jätä kommentti