fbpx

Tack för förtroendet att bli vald till ordförande för Pargas stadsfullmäktige!

Ett stort tack för ert förtroende! Det känns faktiskt ganska överväldigande att ha blivit vald till ordförande för stadsfullmäktige i Pargas. Jag är djupt tacksam till er alla som på olika sätt uttryckt sitt stöd för mig till den här posten.

Några ord om mina värderingar och visioner, att jag gärna vill se den strävan efter konsensus som har varit så stark under den pågående fullmäktigeperioden, fortsätta. Likaså hoppas jag att den informationsgång och den dialog som funnits mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, till exempel under de många aftonskolorna också skall få en fortsättning.

De tre kanske viktigaste frågorna som i en stad ligger på fullmäktiges bord för beslut är strategin, förvaltningsstadgan och budgeten.

Förverkligandet och uppföljningen av strategin är på god väg, vågar jag påstå. De linjedragningar som gjordes i början av fullmäktigeperioden styr fortfarande verksamheten.

Förvaltningsstadgan genomgick en regelrätt omskrivning i samband med organisationsförändringen som nu varit i kraft sedan januari 2023. Under snart ett år har vi förtroendevalda märkt att det i omorganiseringen finns saker som fungerar och saker som inte fungerar. Vi behöver en utvärdering av förändringen för att kunna göra mer av det som fungerar och ändra det som inte gör det. Den utvärderingen och justeringen kommer att avspegla sig i förvaltningsstadgan.

Beträffande budgeten för 2024 oroar det mig att vi har en ram som uppvisar ett underskott på två miljoner euro. Personligen tänker jag att vi nog parallellt med budget och ekonomiplan behöver ta fram också ett balanseringsprogram för stadens ekonomi.

Vi har också ett krävande läge i staden nu då stadsdirektör, Patrik har sagt upp sig. Här hoppas jag kunna jobba tillsammans med stadsstyrelsens ordförande för att vi som förtroendevalda dels skall kunna stöda personalorganisationen i staden och också sköta processen med rekryterandet av en ny stadsdirektör.

Själv kunde jag beskriva mig t ex som diskuterande, diplomatisk och tvåspråkig och jag tror att alla de här egenskaperna kommer att komma till nytta vid ledande av stadsfullmäktige.

Jag hoppas kunna öka öppenheten ytterligare och kommer att arbeta för att invånarnas, pargasbornas röst skall bli ännu bättre hörd i beslutsfattandet. Jag vill aktivt medverka till att den dialog som redan finns t ex som biblioteksfika skall utvecklas och få en fortsättning.

Jag vill satsa och ge mitt allt för Pargas bästa. Tack för att ni ger mig det förtroendet!

Vi kan inte förändra det förflutna, men vi kan forma framtiden. Vi behöver släppa gamla hinder och välkomna nya möjligheter. Framtiden är vår att skapa, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att skapa ett ännu bättre Pargas!

Tack för ert förtroende!

Lämna en kommentar