fbpx

Let’s Make The Baltic Sea a No Pee Zone

Puheenvuoro RKP:n puoluekokouksessa 11.6

Puheenjohtaja, arvoisat puoluekokousedustajat,

Haluan tuoda raikkaan tervehdyksen Varsinais-Suomesta ja Saaristomereltä. Ongelmana on, että raikas tuulahdus valitettavasti muuttuu vähemmän raikkaaksi myöhemmin kesällä.

Kuten kaikki tiedämme, leväkukintojen lisääntyminen johtuu ravinteiden liiallisuudesta, jotka valuvat mereen. Ravinteita virtaa myös luonnostaan mereen, mutta ihminen on saanut meren epätasapainoon.

Syyttävä sormi osoittaa usein maataloutta.

Jos syy olisi niin yksinkertainen, myös ratkaisun löytäminen olisi yksinkertaista. Ympäristöjärjestö Natur och miljö tarjosi yksinkertaisen ratkaisun Itämeri-kampanjassaan jo 1990-luvulla: ”Älä pissaa mereen”.

Ratkaisut ovat kuitenkin yhtä moninaisia kuin syytkin:

Tiedämme, että meidän täytyy estää ravinteiden valuminen pelloilta, yhteisöistä ja laivoista mereen.

Tiedämme, että meidän täytyy löytää keinoja poistaa vuosikymmeniä meren pohjasakkaan kertyneet ravinteet.

Tiedämme, että voimme tehdä asioita. Kaikkein tärkeintä ei kuitenkaan ole kysyä, mitä voimme tehdä, vaan tehdä.

Se, että ”ei pissaa mereen” on hyvä alku.

Luottamustehtävissämme meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa enemmän.

Viime vuonna sain osallistua puolueemme Itämeriohjelman ja oman kotikaupunkini Paraisen ilmasto- ja ympäristöohjelman laatimiseen.

RKP:n Itämeriohjelma on jonkinlainen kartta kohti puhtaampaa Itämerta. Paraisilla ilmasto- ja ympäristöohjelmassa kolmasosa toimenpide-ehdotuksista kohdistuu suoraan Saaristomeren suojelemiseen.

Tärkeä viesti on työskennellä ”elävän saariston” ja rannikkokalastuksen puolesta. Huolehtimalla olosuhteista, jotta voi asua ja saada toimeentulon saaristossa, on tapa suojella Saaristomerta.

Yleisen ympäristötietoisuuden levittäminen ja erityisesti lasten koulutuksessa on pitkäaikainen investointi. Ympäristösatsaukset koulutuksessa ja kouluissa ovat panostus tulevaisuuteen.

En voi olla huomauttamatta, että sekä kalastusalan koulutus että Turun yliopiston merentutkimusasema Seilin saarella ovat nyt uhattuina taloudellisista syistä.

Samalla olen iloinen siitä, että monet Varsinais-Suomen kunnat, kuten Turku ja Naantali, nostavat vahvasti esiin Saaristomeren omassa ympäristöohjelmassaan.

Saaristomerikin on kaupunkilaistenkin meri. Koko Itämeri on ollut vuosisatojen ajan tie kaupunkien välillä. Aikojen saatossa kaupunkilaiset ovat matkustaneet meren yli ja myös menneet meren rantaan virkistymään ja rentoutumaan.

Ilman puhdasta merta matkailualallakin puuttuu perusta.

Haastan meidät kaikki työskentelemään sen puolesta, että lapsillamme olisi mahdollisuus nauttia Saaristomerestä, niin kuin me muistamme sen omasta lapsuudestamme.

Ollakseni ajan tasalla pyysin ChatGPT:tä antamaan minulle onelinerin, lähtien viestistäni, ja tämä oli ehdotus – voitte vapaasti käyttää sitä haasteen toteuttamisessa:

Let’s Make No Pee Zone – it’s time to kiss excess nutrients in the see goodbye!

Kiitos.

Jätä kommentti