fbpx

Pargas stadsfullmäktige 24.4

Pargas stads upphandlingsstrategi

Jag vill att beaktandet av miljömässiga kriterier skall finnas med i Pargas stads upphandlingar och föreslog därför ett tillägg till stadens upphandlingsstrategi som behandlades på fullmäktigemötet idag:

  • Som ett nytt MÅL under rubriken ”Organisering” införs ”En hållbar och ansvarsfull upphandlingsprocess”.
  • Som en ny ÅTGÄRD införs ”I anbudsbegäran införa urvalskriterier som beaktar klimat- och miljöaspekter samt sociala och ekonomiska aspekter.”
  • Som en ny MÄTARE införs ”Uppföljning av klimat- och miljöaspekter som införts i upphandlingar.”

Förslaget är i linje med livskraftsutskottets instyrning (17.1) och målsättningen i stadens klimat- och miljöprogram.

Förslaget godkändes enhälligt.

Länk till stadens upphandlingsstrategi: https://parainense10.oncloudos.com/kokous/2023317-6-20348.PDF

Lämna en kommentar