fbpx

Jag ställer mig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

Mediainfo 14.4 (får publiceras genast)

Tomas Björkroth ställer sig till förfogande i valet av kretsordförande för SFP i Egentliga Finland.

– Efter riksdagsvalet är det viktigt att ta fram en strategi för fortsatt utvecklande av kretsens verksamhet. Det behöver finnas en gemensam målsättning som grundar sig på våra gemensamma värderingar och som alla kan ställa sig bakom, säger Björkroth.

– Det är väldigt viktigt att SFP arbetar tillsammans för hela regionens bästa och att skapa en plan, för detta tänker jag är kretsens viktigaste uppgift på kort sikt, fortsätter Björkroth.

Tomas Björkroth är vice ordförande i kretsstyrelsen för SFP i Egentliga Finland. Han är också vice ordförande för SFP:s partifullmäktige och ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas.

– Jag kopplar gärna enskilda frågor till större helheter och därför vill jag vara med och arbeta också över kommungränserna, vi har alla att vinna på att arbeta tillsammans, säger Björkroth.

Tomas Björkroth var uppställd i riksdagsvalet där han fick totalt 251 röster.

– Även om antalet röster i sig inte var särdeles stort, gläder det mig att jag hade ett understöd i hela landskapet. Med det i bagaget är det lättare att vara lyhörd för olika åsikter och diplomatisk i att försöka hitta lösningar som tillfredsställer så många som möjligt, avslutar Björkroth.

SFP i Egentliga Finland väljer kretsordförande på sitt kretsmöte den 22.4 i Kimito. Sittande ordförande Cecilia Achrén ställer inte upp för omval.

För mer information:

Tomas Björkroth

Lämna en kommentar