fbpx

Vielä tunnin junasta

Tunnin juna on laajempi kokonaisuus, kuin mitä viiteen lauseeseen tiivistetty haastattelu (Åbo Underrättelser 29.3) antaa ymmärtää.

Varsinais-Suomen talouskasvu lisää sekä henkilöliikenteen, että tavarakuljetusten tarvetta. Turku-Helsinki junayhteyden parantaminen täydentää Valtatie 1 kunnossapitotarvetta.

Tunnin juna koostuu neljästä osahankkeesta: 1) Turku-Kupittaa ratapihan parantaminen, 2) kaksoisraiteen rakentaminen välille Turku-Salo, 3) mahdollinen uusi raide välille Salo-Espoo ja 4) Espoon kaupunkirata.

Kupittaalla voimme jo nyt nähdä, miten korjaustyöt tulevat parantamaan junamatkustamisen mukavuutta, mm. sujuvoittamalla lähialueen syöttöliikennettä. Kaksoisraide välille Turku-Salo on tarpeen riippumatta siitä, miten Salo-Espoo väli päätetään toteuttaa. Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä, mitä myös tarvitaan, jotta raiteilla on tilaa  kaukoliikenteelle Turun suuntaan.

Nykyinen rantarata on peruskorjauksen tarpeessa. Olosuhteet tekevät kaksoisraiteen rakentamisen nykyisen radan viereen sekä haastavaksi, että kalliiksi. Rakentamisajan häiriöt liikenteelle olisivat isot ja myös kustannukset ovat verrattavissa uuteen Salo-Espoo yhteyteen.

Sekä, että, olisi tietysti hyvä vaihtoehto: rantaradalle on tarvetta Turun/ Turunmaan ja Länsi-Uudenmaan yhteyden palvelemiseksi. Parhaassa tapauksessa rantarata voisi olla osa sitä joukko- ja tavaraliikennettä jota tarvitaan koko alueella.

Ympärsitövaikutusten arviointi joka on tehty uuden raideyhteyden osalta nostaa hyvällä tavalla esille mahdollisuudet kompensoida niitä luontoarvoja, jotka jäisivät uuden radan alle.

Alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tunnin junalle on kaksi ”kilpailevaa” ratahanketta: Helsinki-tampere ja Helsinki-Porvoo-Kouvola. Kenellä alueemme päättäjistä on varaa sanoa ei pitkän aikavälin miljardi-investoinnille Varsinais-Suomen liikennejärjestelmään?

Investoinnin pitkäikäisyys huomioiden hanketta ei voi arvioida omista tarpeista käsin, vaan Tunnin juna on nähtävä alueellisena ja valtakunnallisena investointina joka palvelee yhetiskuntaa usean sukupolven ajan.

Jätä kommentti