fbpx

Kipsiä, kalkkia, vai ei mitään?

 Kipsi on nopea ensiapu Saaristomerelle, mutta rakennekalkkia tarvitaan vaihtoehdoksi tai täydennykseksi!

Jotta lapsemme voisivat nauttia Saaristomerestä niin, kuin me lapsena saimme, tarvitaan monia toimenpiteitä. Meidän tulee priorisoida niitä toimenpiteitä, jotka vähentävät ravinteiden valumista mereen.

Ravinteiden huuhtoutumista pelloilta voidaan vähentää esim. oikealla lannoituksella, leveämmillä suojavyöhykkeillä vesistöjen varrella, pitämällä kasvipeite pellolla myös talvisin ja ylläpitämällä maan rakennetta.

Yksi tehokas keino ehkäistä fosforin huuhtoutumista on kipsin levittäminen pellolle. Kipsi parantaa maan rakennetta ja sitoo fosforin peltoon.

Koska kipsin levittäminen on todettu tehokkaaksi keinoksi fosforivalumien vähentämiseksi, valtio maksaa kipsin, kuljetuksen ja levityksen Saaristomeren valuma-alueella.

Kipsiä on helppo levittää ja sillä on välitön vaikutus fosforivalumiin. Kipsi sisältää kuitenkin niin paljon rikkiä, että sitä ei voi levittää pohjavesialueilla tai makeanveden vesistön valuma-alueilla. Kipsin vi myöskään ole sallittua levittää luomuviljelmille.

Kipsille on kuitenkin olemassa vaihtoehto: rakennekalkki. Kalkilla on sama maan rakennetta parantava vaikutus kuin kipsilläkin, mutta ilman samoja rajoitteita levitykselle.

Miksi rakennekalkkia ei sitten hyväksytä kipsin vaihtoehdoksi, tai edes täydennykseksi pelloilla, joille kipsiä ei voi levittää?

Syynä on, että rakennekalkki myös parantaa satoa ja siksi viranomaiset tulkitsevat tämän rikkovan kilpailulainsäädäntöä (kalkkia ilmaiseksi saava viljelijä saa edun suhteessa siihen viljelijään, joka ei saa kalkkia).

Toimenpiteen tavoitteena on kuitenkin Saaristomeren vedenlaatu ja siksi viranomaisten tulisi voida muuttaa tulkintaansa. Jos suurempi sato on ongelma (!), viranomaisten pitää löytää kino sen kompensoimiseksi.

Ei voi olla niin, että byrokratia ohjaa Saaristomeren suojelua!

Itse olen kipsin levittämisen puolesta, se toimii tekohengityksenä, kunnes voimme tarttua puhtaamman meren juurisyihin. Mutta rakennekalkki pitää sallia vaihtoehdoksi ainakin niillä alueilla, joille kipsi ei sovellu.

Se olisi hyväksi sekä viljelijälle, että merelle.

Jätä kommentti