fbpx

I Egentliga Finland finns starkt kunnande i att stöda barn och ungdomar – det finns också hopp om en bättre morgondag

Professor Liisa Lehtonen och MSc Saija Westerlund-Cook fick med sina inledande anföranden igång en livlig diskussion under vår paneldiskussion om barn och ungdomar – och väckte hopp.

Sjukvården för små barn är av nationell toppklass i Egentliga Finland. För att inrikta vården rätt har ÅUCS skilda intensivvårdsavdelningar för nyfödda och för barn. ÅUCS samarbetar med HUS och har ett avtal om att ta emot barnpatienter – så frigörs intensivvårdsplatser för t ex hjärtoperationer vid HUS. ÅUCS samarbetar också med sjukhus i Stockholmsregionen.

I Egentliga Finland har man redan länge satsat på att vid sjukvård av barn också erbjuda stöda åt hela familjen. I praktiken syns detta t ex i form av en modell inom den öppna pediatrin, där specialläkaren deltar också på allmännivå. Vid Åbo Universitet görs toppforskning kring barns och ungas välmående, genom vilket man konstant utvecklar vård och olika stödformer.

Barndomens erfarenheter följer oss hela livet: barndomens positiva erfarenheter är viktiga. De positiva erfarenheterna kompenserar de negativa. Att det finns vuxna också utanför familjekretsen är viktigt för utvecklingen. Om ett barn har minst två betydelsefulla och pålitliga relationer till vuxna utanför den egna familjen, är det ett betydande stöd i barnets utveckling.

I panelen fick vi också höra om hoppets begrepp och hur man forskar i hoppfullhet. För att uppnå hoppfullhet behövs både ”orienteringsförmåga” för att hitta vägen men också drivkraft för att orka följa vägen.

Publiken gick också en lång diskussion t ex om betydelsen av att ha en hobby som barn. Speciellt lyfte man fram möjligheten att ha en hobby som inte (nödvändigtvis) har en tävlingsmålsättning. Som ytterligare ett positivt exempel lyftes bl a Varissuon normaalikoulu, där eleverna erbjuds många olika stödda fritidssysselsättningar gratis. I skolan har man också ökat antalet vuxna som är närvarande och övergått till att tala om mångspråkighet i stället för att hänvisa till olika invandrar-relaterade begrepp.

Lämna en kommentar