fbpx

Gips, kalk eller ingenting alls?

Insändare i ÅU 23.3

Gips är snabb och effektiv första hjälp för Skärgårdshavet, men strukturkalk behövs som alternativ eller komplement.

Det krävs en mångfald av åtgärder för att våra barn skall kunna njuta av Skärgårdshavet som vi gjorde, då vi var barn. Högsta prioritet behöver vi ge åt åtgärder som minskar näringsavrinningen till havet.

Avrinningen från åkrarna kan begränsas bl a med rätt gödsling, bredare skyddszoner vid vattendrag, växttäcke på åkrarna vintertid och genom att underhålla markstrukturen.

Ett effektivt sätt att förhindra avrinningen av fosfor är att sprida gips på åkrarna. Gipset förbättrar markstrukturen och håller kvar fosforn.

Eftersom gipsspridning konstaterats vara en effektiv metod för att förhindra avrinningen av fosfor, betalar staten nu gipset, transporten och spridandet i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Gipset är lätt att sprida och har en omedelbar verkan på fosforavrinningen, men innehåller rätt mycket svavel varför den inte kan användas på grundvattenområden eller avrinningsområden till sötvattendrag. Gips är inte heller tillåtet på eko-odlingar.

Det finns ett alternativ till gips: strukturkalk. Kalken har samma markförbättrande effekt som gipset men utan samma begränsningar för spridandet.

Varför tillåts då inte strukturkalk som ett alternativ eller åtminstone som ett komplement på de åkrar där gips inte kan användas?

Svaret är att strukturkalk också höjer skördarna och myndigheterna tolkar att detta skulle bryta mot konkurrenslagstiftningen (den jordbrukare som får gratis kalk får en fördel i förhållande till den som inte får det).

Eftersom åtgärden görs för att det är vattenkvaliteten i Skärgårdshavet som är i fokus, borde myndigheterna kunna ändra sin tolkning enligt det. Och om en förbättring av skörden är ett problem, behöver myndigheten ta fram ett sätt att kompensera det.

Det kan inte vara byråkratin som styr skyddandet av Skärgårdshavet.

Jag är för gipsspridning, det är konstgjord andning tills vi kommer åt ett av grundproblemen i arbetet för ett renare hav. Men strukturkalk behöver kunna tillåtas som ett alternativ eller åtminstone komplement till gipset.

Det är bra för både bonden och havet.

Lämna en kommentar