fbpx

Finland är en ö

Diskussion om transporter och logistik med Stefan Lindström, vd på Turun Vapaavarasto.

Ur ett logistiskt perspektiv är Finland en ö och det mesta av importen till Finland kommer sjövägen.

Åbo hamn är framför allt en passagerarhamn, men också en import- och exporthamn för fraktgods. Det som kommer in skall gå vidare, snabbt och effektivt.

Åbo har i huvudsak förlorat containertrafiken, men fungerar som en effektiv hamn för styckegods på hjul.

”De operatörer som sköter containertrafiken för Åbo frilager har koncentrerat transporterna via hamnarna i Helsingfors och Raumo”, berättar Stefan.

På Turun Vapaavarasto packas varorna om och skickas vidare till sina slutliga destinationer.

”Man behöver se utvecklande av logistiska lösningar i ett längre perspektiv”, säger Stefan. ”Bil- och trängselskatter skall användas på underhåll av vägnätet.”

Järnväg behövs för transport av tunga gods men också vägnätet behöver utvecklas. Hukkepak – att transportera trailers vidare på tåg, kunde vara ett alternativ också i Finland, speciellt i nord-syd riktningen.

”Och Åbo flygplats borde fås till nummer två i Finland”, anser Stefan.

Gröna värden kommer numera in i alla projekt och syns också i företagets verksamhet.

”Hälften av energin till uppvärmningen produceras med jordvärme”, berättar Stefan. ”Elen från 160 kWe solpaneler används till både uppvärmning och nedkylning.”

Med 280 000 m2 lagerutrymmen invid havsstranden är klimatförändringen ett konkret hot för Turun Vapaavarasto, speciellt då vi talar om vattenståndet som kan snabbt stiga under höstar och vintrar.

Men också kunderna kräver att alla delar i logistikkedjan beaktar miljön: transporterna optimeras där tid jämförs med bränsleförbrukning och t ex koldioxidutsläppen har blivit en faktor i konkurrensutsättningen.

Lämna en kommentar