fbpx

Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelma

Kolumni Pykälien takaa PK:ssa 16.2

Paraisten kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma tulee valtuuston hyväksyttäväksi melkein päivälleen vuosi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus asetti työryhmän valmistelemaan ohjelmaa.

Mitä on tapahtunut matkan varrella, ja miten tästä jatketaan?

Keväällä (2022) toteutettiin asukaskysely eri näkemysten saamiseksi ilmasto- ja ympäristötyöhön.

Elokuussa yrityksille, yhdistyksille ja kaupunginvaltuustolle pidettiin workshop ja syksyllä kuultiin vielä eri sidosryhmiä ja kaupungin virkamiehiä.

Kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma koostuu kahdesta osasta: varsinainen ohjelma sekä toimenpidesuunnitelma.

Ohjelmateksti kuvaa nykytilanteen, haasteet ja asettaa tavoitteet. Missä olemme ja mihin haluamme päästä? Ohjelmalla on vahva kytkös kaupungin strategiaan.

Asukaskyselyssä Saaristomeri ja saaristo nousivat esille kaikkein tärkeimpinä asioina. Saaristomeri on myös ohjelmassa saanut oman otsikon ja tavoitteen: ympäröivien vesialueiden vedenlaadun tulee olla hyvä.

Koskien ilmastotoimenpiteitä ohjelman tavoite on yhteneväinen kansallisten tavoitteiden kanssa: Paraisten kaupungin pitää olla hiilineutraali vuonna 2035. Ohjelman kolmas tavoite on luonnon monimuotoisuuden vähenemisen estäminen.

Liitteessä listataan ehdotuksia toimenpiteiksi ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi, kuka vastaa toteutuksesta ja aikataulusta, sekä toimenpiteen arvioidut kustannukset. Kaupunginvaltuusto on se taho, joka budjettikäsittelyn yhteydessä viime kädessä vastaa toteutettavista toimenpiteistä.

Ohjelmassa eri osastojen toimenpiteet listataan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa – julkisen liikenteen kehittäminen on elinkeino-osaston vastuulla, kestävyyspolun saaminen koulujen opetussuunnitelmiin kuuluu koulutusosastolle, fossiilisista polttoaineista luopuminen teknisille tukipalveluille, ja niin edelleen.

Näin Paraisille syntyy tietynlainen ”ympäristöbudjetti”, eli mitä ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä suunnitellaan toteutettaviksi, milloinkin.

Jotta me kaikki voisimme seurata tavoitteiden kehitystä, ohjelmaan on valittu indikaattoreita, jotka kuvaavat toimenpiteiden tuloksia. Näitä indikaattoreita ovat esim. päästöt, sähkön ja lämmön kulutus, metsien laskennallinen hiilinielu, jne.

Indikaattoreita käytetään päätöksenteon perusteena mutta tavoitteena on myös julkistaa indikaattorit niin, että me kaikki voimme seurata kehitystä.

Yksi erityisen tärkeä teema, joka ilmaantui vasta ohjelmatyön aikana, on ”yhteistyö, viestintä ja koulutus”. Jotta ohjelman tavoitteet voidaan toteuttaa, tarvitaan kommunikaatiota: kunnan ja kuntalaisten välillä, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja eri sidosryhmien kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen parissa tehdään jo nyt paljon ”ilmastokasvatusta” kestävän tulevaisuuden luomiseksi. Se työ tarvitsee resursseja jatkuakseen.

Ilmasto- ja ympäristöohjelman yksi tehtävä on tukea ja auttaa meitä kaikkia ilmastotoimenpiteiden toteuttamisessa myös yksilötasolla. Toivottavasti tämäkin tavoite huokuu ohjelmasta.

Tomas Björkroth, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Paraisilla sekä ilmasto- ja ympäristöohjelmatyöryhmän puheenjohtaja

Iso KIITOS työryhmän jäsenille (Olli-Jaakko Latva-Mäenpää, Jonas Nylund, Egon Nordström ja Lotta Laaksonen)!

Jätä kommentti