fbpx

Entimmeståget skall ses ur ett hundraårsperspektiv

Jag hör till de som anser att planeringen av entimmeståget skall fortsätta.

Entimmeståget skall i första hand ses ur en regional utvecklingssynvinkel.

Entimmeståget ökar Egentliga Finlands konkurrenskraft. Enormt.

Entimmeståget skapar en enda ekonomisk region av området mellan Åbo och Helsingfors. Du kan arbeta där arbetet finns och bosätta dig där du vill i området utan att behöva ge avkall på att röra dig till och från arbetsplatsen snabbt och bekvämt. Kollektivt dessutom.

Den förbättrade nåbarheten stärker företagens verksamhetsförutsättningar och kommunernas attraktionskraft.

Entimmeståget ökar försörjningsberedskapen både i området, och nationellt.

Försörjningsberedskapen kan ses t ex ur sjukvårdens perspektiv – en kris som slår ut ett av våra universitetssjukhus gör området beroende av snabba och fungerande förbindelser.

Den som myntade begreppet ”entimmeståget” har lagt påken i hand åt motståndaren men å andra sidan tänker jag att det är logiskt och rätt att ge projektet ett namn som representerar visionen.

Den ändå rätt betydande tidsinbesparingen (restiden förkortas med en tredjedel) kommer egentligen i andra hand, som en bonus. Det finns flera andra ”biffar” i projektet där den nya bansträckningen Salo-Esbo endast är en bit i pusslet.

Dubbelspåret mellan Åbo och Salo möjliggör utvecklandet av lokaltrafiken kring Åbo.

Utvecklandet av bangården i Åbo har enorm betydelse för hela det kringliggande området – se bara hur Kuppis-området småningom börjar ta form.

Entimmeståget stärker också förbindelsen västerut från Åbo och Egentliga Finland. Starkt.

Att två andra stora järnvägsprojekt planeras samtidigt (Helsingfors-Tammerfors och Helsingfors-Borgå-Kouvola) gör att ”konkurrensaspekten” blir större än vid första anblicken. Vi får inte försätta Egentliga Finland i läget att vi blir en avkrok då det kommer till att bygga ut snabba järnvägsförbindelser.

Ännu – miljöaspekten.

Entimmeståget är en lösning som starkt styr till att använda kollektivtrafik, vilket känns helt rätt.

Ny teknik och rätt materialval kan uppskattas minska på miljökonsekvenserna för byggandet av entimmeståget, om vi så väljer.

Projektets miljökonsekvensbedömning föreslår konkreta åtgärder för att minska den negativa påverkan som uppstår på natur och ekosystem. Jag uppfattar att det finns en möjlighet att förverkliga entimmeståget så, att de positiva samhälleliga effekterna väger tyngre än de negativa, vilka kan kompenseras.

Som beslutsfattare tänker jag att man måste se till helheten i samhället, för oss idag, och för kommande generationer.

Lämna en kommentar