fbpx

SFP:s Hamnparlament: Fokus på klimat-, miljö och Östersjön

Lördagens höjdpunkt var miljöseminariet som SFP:s lokalavdelning i Pargas arrangerade. På agendan Pargas stads klimat- och miljöprogram och SFP:s Östersjöprogram. Då jag har varit delaktig i framtagandet av båda programmen kändes det belönande att få administrera seminariet.

Pargas stads tekniska chef Jonas Nylund presenterade Pargas stads klimat- och miljöprogram med ett kolneutralt Pargas år 2035 och ett renare Skärgårdshav som målsättningar. Programmet konkretiseras i en föränderlig åtgärdslista med, för tillfället, 34 åtgärder listade för att nå målsättningarna.

Jag tycker att styrkan i programmet är dynamiken och möjligheten att reagera på förändringar i omvärlden. Utmaningar under den kommande tolvårsperioden (!) kommer att vara uppdaterandet av åtgärdsplanen som också kräver politiska överenskommelser över partigränserna i ett föränderligt politiskt klimat.

—–

Den andra delen av miljöseminariet behandlade SFP:s Östersjöprogram. Ordförande för SFP:s miljöutskott Anders Adlercreutz fokuserade på partiets åtgärdsförslag för en renare Östersjö uppdelade i stävjandet av klimatförändringen, upprätthållande av naturens mångfald och minskandet av belastningen.

Mycket konkret.

För den intresserade innehåller programmet väldigt mycket bakgrundsfakta om Östersjöns ekosystem och människans påverkan på detsamma – bekanta dig med programmet här: https://sfp.fi/politik/beslut-politiska-program/ostersjoprogram-2022/

Det är viktigt att se (sam-) verkan av åtgärderna på alla nivåer från den enskilda individens möjligheter att påverka till internationella överenskommelser. Jag ser också skapandet av (ekonomiska) styrmekanismer som en grund för många av åtgärderna. Sist men inte minst är det viktigt att vi upprätthåller levnadsförutsättningarna och därigenom har en ”levande skärgård” också framöver.

På seminariet fick vi också höra tio riksdagsvalskandidaters recept för ett bättre klimat och ett renare Skärgårdshav. Helt klart är SFP redo att axla ansvaret för att rädda både klimatet och Skärgårdshavet under nästa regeringsperiod.

Ett stort tack till alla som medverkade!

Lämna en kommentar