fbpx

På promenad med en jämlikhetsforskare

Idag fick jag diskutera med en verklig specialist bl a om hur utbildning ökar jämlikheten i vårt samhälle. Elina Penttinen är docent i genusvetenskaper, leder magisterprogrammet för genusvetenskaper och är forskare i feministisk internationell politik vid Helsingfors Universitet.

Elina är orolig över att akademisk sakkunskap och forskningsbaserade fakta förringas i takt med att populismen ökar i samhället.

Det finska utbildningssystemet och universiteten har en stor betydelse för jämlikheten i samhället.

Numera förs kunnande om feminism och jämlikhet till både gymnasier och universitet men yrkesutbildningen blir alltför ofta utanför den utvecklingen.

Även om Utbildningsstyrelsen har definierat nyckelkompetenser för livslångt lärande, är det i praktiken upp till skolor och lärare att föra kompetenserna till utbildningen och studerande. Det ser jag också själv i mitt arbete men har kanske inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid skolornas ansvar i frågan.

Elina är också orolig över att ojämlikheten ökar i samhället, vilket kan resultera i en snävare fördelning av från vilka samhällsklasser och med vilken bakgrund man söker till en högskoleutbildning.

Vi har inte råd att stänga porten till utbildning för någon. Om man vill uppmuntra till utbildning och se en ökad jämlikhet i samhället, behöver utbildning vara kostnadsfri på alla stadier.

Elina vill också se att resurserna för grundforskning ökar. I vårt hektiska samhälle verkar det ibland vara svårt att uppskatta den långsiktiga nyttan av grundforskning och betydelsen av forskningsbaserad information i beslutsfattandet.

Vi har helt enkelt inte råd med att minska på resurserna för grundforskning – den behöver se som en investering som skapar innovationer, företagsverksamhet och – framför allt – människor som bidrar till upprätthållande av välfärdssamhället för världens lyckligaste människor.

Lämna en kommentar