fbpx

Målsättning: En bättre värld!

Vi har ett antal företag i regionen som redan nu är en del av den gröna omställningen inom energiproduktion.

Jag hade förmånen att besöka Skärgårdens Brunnsborrning som är expert på jordvärme, en ekologisk, lokal och ren energiform. Med 33 anställda samt några underleverantörer borrar och installerar företaget årligen jordvärme i drygt 100 egnahemshus och 10-15 radhus och höghus.

Idag installeras jordvärme i ungefär vartannat nybyggt egnahemshus och andelen är stigande. Jordvärmekapaciteten i Finland är ca 1000 gånger större än den nuvarande totala energiproduktionen (GTK 2018) så arbetet lär inte ta slut i första taget för branschen och Skärgårdens Brunnsborrning.

”Om du beställer jordvärme idag (januari) så får du brunnen tidigast borrad i mars-april och beroende på värmepumpval fås installationen gjord mellan april och september och då är våra köer kortare än många andra leverantörers”, berättar företagets vd Jimmy Kronberg.

För företag som utvecklar ny teknik och i praktiken förverkligar den gröna omställningen, ligger de ekonomiska vinsterna i framtiden. Stigande energipriser och omkostnader sänker lönsamheten också inom jordvärmebranschen för tillfället.

Hur kan det offentliga stöda företagen i att växa och samtidigt öka produktionen av förnyelsebar energi?

Jimmy anser det viktigt att det finns möjlighet till säkerhet för investeringar. Branschens företag skall förstås också ha samma rättigheter till bränsle- och andra stöd för den pågående kostnadsstegringen.

”I många kommuner har man börjat bygga ut jordvärme för att använda energin i fjärrvärmenätet”, konstaterar Jimmy. ”Vi behöver också börja ersätta elvärme i hus på samma sätt som staten hittills stött avvecklandet av oljeuppvärmning”.

Utveckling och utbildning

Den nya mark- och byggnadslagen kommer att kräva bygglov för installerande av jordvärme. Att tillståndsprocessen går smidigt kommer att bli en konkurrensfaktor för kommunerna.

”Tillståndsmyndigheternas fokus borde ligga på entreprenörerna, att det finns ett kunnande och en certifiering för utförande av jobbet.”

Att hitta bra arbetskraft är en utmaning.

”För oss är det viktigt att ge ungdomar en chans. Vi behöver göra arbete som kräver en yrkesutbildning attraktivt! I framtiden då värmepumparnas antal stiger märkbart så kommer det t ex att finnas ett stort behov av yrkesmän som kan kylmedelunderhåll.”

På Skärgårdens Brunnsborrning utnyttjar man gärna läroavtal vid utbildandet av nya borrare och installatörer. Jimmy skulle gärna se någon form av gradering av lönen för de som kommer utan förkunskaper för att lära sig yrket.

”Utbildningsstöd till företag som utbildar kunde också vara ett alternativ till t ex arbetslöshetsunderstöd.”

Detta är Jimmy och jag helt överens om:

Det skall alltid löna sig att jobba!

Lämna en kommentar