fbpx

En framtid utan avfall

Om grundkriteriet för ett teknologiföretags världssucce är att verksamheten har börjat hemma i garaget, så är Bioforce på god väg mot stjärnorna.

Numera baserat på Raisio fabriksområde i Reso, har företaget tagit fram en teknik för att separera växtmassa i sina beståndsdelar: hemicellulosa, lignin och cellulosa.

Skogsindustrin i Finland har i ett par hundra år tillverkat cellulosa med samma metoder och med samma nyttjandegrad: av massaved blir omkring 40% cellulosa medan restprodukterna i huvudsak används för energiproduktion.

”Det är dags att höja förädlingsgraden och ta tillvara hela råvaran”, proklamerar Sebastian ”Basti” von Schoultz, Chief Business Officer och en av grundarna i företaget.

I sin process får Bioforce slutprodukter som är så rena att bl a kosmetikbranschens L’Oreal och Dior använder hemicellulosa vid tillverkandet av krämer. Samma ämnen används också t ex i Kiiltos tvättmedel. Ligninet som separeras med Bioforces process är, till skillnad från restprodukten vid traditionell cellulosatillverkning, svavelfri och används t ex som UV-skydd i solkrämer. Ligninet har också grafitliknande egenskaper och nya användningsmöjligheter testas nu bl a av batteritillverkare.

Cellulosan som ”blir kvar” då hemisellulosa och ligninet tas bort används inom textilindustrin för att ersätta bomull.

”Då förädlingsgraden höjs och värdet på slutprodukten stiger behöver man inte göra miljardinvesteringar i anläggningar för att åstadkomma volymer som ger lönsamhet”, förklarar Basti.

Det är också Bioforces strategi, att tillverka produkterna i mindre anläggningar, nära kunden med ett minimum av restprodukter. För att inte konkurrera med de stora skogsbolagen utgår Bioforce från andra råvaror som halm, havreskal och bryggeri-industrins restprodukter.

Cirkulär ekonomi i praktiken, alltså.

Bioforce står inför en uppskalning från testanläggning till sin första produktionsanläggning, en investering på ca 50 miljoner euro som man gärna skulle se växa upp just i Reso.

”Vägen hit har varit lång och krävt massor med arbete”, berättar Basti. Utan Business Finland skulle vi inte vara såhär långt. Att få ihop finansiering till teknologiprojekt under 10 miljoner är relativt enkelt om man har en bra idé. Likaså verkar det som om det igen blir enklare att hitta statlig finansiering för miljardprojekt. Mellanstora projekt som vårt kräver att du kan visa resultat på förhand och att du får ihop en tillräckligt stor andel privat finansiering”.

Den planerade produktionen uppskattas direkt sysselsätta drygt 50 personer.

En överraskande utmaning som Bioforce stött på är tillgången till råmaterial. Även om den planerade reaktorn är relativt liten visar det sig att det inte är helt enkelt att garantera en tillgång till 20 000 ton halm årligen.

Ett nära samarbete med universiteten och deras forskning är en förutsättning för att det skall uppstå företag kring forskningsrön och innovationer.

Aalto dränerar kunnandet i Egentliga Finland och våra lokala universitet behöver kämpa för att hålla kvar nuvarande och rekrytera nya förmågor. Om kunnandet och kopplingarna försvinner, kommer framtida investeringar också att göras annorstädes.

”Vi är i ett bra läge och har nu merparten av finansieringen klar. Förhoppningen är att kunna börja bygga om ett år, ungefär”, förutspår Basti.

Vi får hoppas att det finns förutsättningar för många liknande investeringar i regionen.

Lämna en kommentar