fbpx

Jag ställer mig till förfogande i riksdagsvalet 2023 – mediainfo 9.12

Tomas Björkroth, Filosofie magister i biologi och återflyttare till Pargas ställer sig till förfogande i riksdagsvalet 2023.

Tomas Björkroth arbetar för en större hållbarhet i samhället på många olika plan.

För mig är hållbarhet en stabil ekonomi där samhället har råd att upprätthålla bastjänster av hög klass som vård och utbildning. Likaså innebär hållbarhet att alla skall kunna känna en gemenskap och uppleva en delaktighet. Jag ser också hållbarhet som en grund för hur vi skall kunna använda oss av naturresurser så, att dessa finns kvar också för kommande generationer.

Tomas Björkroth har arbetat de senaste tio åren som enhetschef på Axxells naturbruksenhet i Brusaby på Kimitoön. Innan tiden inom yrkesutbildningen var Björkroth företagare och projektkonsult inom besöksnäring och miljö.

Jag vill använda mitt kunnande till att vara med och skapa lösningar för en hållbarare framtid, tillsammans.

Tomas Björkroth är fullmäktigeledamot, I vice ordförande i Pargas stadsfullmäktige och gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas. Tomas Björkroth är också ordinarie medlem och vice ordförande i Svenska folkpartiets partifullmäktige och vice ordförande i partiets kretsorganisation i Egentliga Finland.

Att ställa upp i riksdagsvalet ser jag som en naturlig fortsättning på mitt aktiva engagemang i politiken och i partiet.

Lämna en kommentar