fbpx

Det skall alltid löna sig att jobba

Insändare i ÅU 15.7.2022

Under SuomiAreena i Björneborg återuppväckte Vänsterförbundet sitt tidigare förslag om en ”miljonärsskatt”, en extra skatt för personer med en förmögenhet som överskrider en miljon euro.

Nya skatter är ingen hållbar lösning för att finansiera vårt välfärdssamhälle.

Då en miljonegendom skapas, betalas skatter hela vägen. En ny skatt som endast skulle tillfalla dem som redan betalt mycket skatt, är inte rättvis och sporrar inte till utveckling.

Den som jobbar mer, skall också få mer lön i handen.

Om arbetsmarknaden fungerar, får samhället de skatteintäkter som behövs för att bekosta välfärden.

En fungerande arbetsmarknad bygger på att så många som möjligt är med i arbetslivet, förtjänar och betalar skatt. Ju fler som är med i arbetslivet, desto mer inkomster och skatteintäkter.

Då inflationen ökar behöver fokus ligga på att säkra köpkraften. Med en fungerande arbetsmarknad kan beskattningen sänkas, vilket stärker köpkraften.

Om målsättningen är att öka skatteintäkterna känns Vänsterförbundets förslag som ett slag i helt fel riktning.

Lämna en kommentar