fbpx

Miten Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelma etenee?

Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelman työryhmä on tänään tiedottanut keväisen asukaskyselyn tuloksista.

Kaikille vastaajaryhmille meri, rannat, metsät ja luonnon läheisyys koetaan kaikkein tärkeimmäksi.

Kyselystä selviää myös, että Paraisilla on halu ja valmius olla mukana vaikuttamassa omaan lähiympäristöön.

Kaupungin tehtäväksi jää nyt löytää kytkökset ja yhteiset tavoitteet muiden toimijoiden kanssa, kuten Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, Saaristomeren Biosfäärialue, Metsähallitus ym.

Ympäristöohjelman työstäminen jatkuu työpajalla 16.8. Silloin eri sidosryhmät tulevat listaamaan ja asettamaan toimia tärkeysjärjestykseen.

Syksyllä tehdään myös panostus lisävastausten saamiseksi nuorisolta. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat kaupungin tulevaisuus, mistä syystä heidän mielipiteiden tarkempi kuuleminen on tarpeen.

Kyselyn tulokset

Kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman puitteissa tehtävät toimenpiteet pitää nähdä usealla eri tasolla:

Mitkä ovat ilmasto- ja ympäristöohjelman yleiset tavoitteet, ts. ohjelman ”otsikko”?

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että Saaristomeri (tai kytkös siihen) tulee jollakin tavalla esille miltei jokaisesta vastauksesta, mistä syystä se myös tuntuu sopivalta otsikolta kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalle.

Miten kaupunki voi parantaa oman toiminnan ympäristövaikutuksia?

Maankäytön suunnittelu – alueiden käyttäminen niin, että ne mahdollistavat luonnonläheistä asumista, estämättä muiden mahdollisuutta kokea merta ja luontoa.

Energian käyttö – vaikutukset ulottuvat pidemmälle ajalle ja laajemmalle alueelle. Kaupungin pitää tarkastella omaa energiankäyttöään, erityisesti koskien kiinteistöjä ja kuljetuksia.

Miten kaupunki voi kannustaa ja tukea asukkaita vähentämään ilmastovaikutustaan?

Julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen väylien kehittäminen kaupungissa.

Kestävästä rakentamisesta, energiatehokkuudesta ja kestävästä kulutuksesta tiedottamalla.

Yksi ”nosto” olisi kierrätyskeskuksen uudelleenperustaminen kaupunkiin, mielellään yhteistyössä jonkun toisen toimijan kanssa.

Jätä kommentti