fbpx

Matkalla kohti uutta Paraista

Kolumni Paraisten Kuulutukset 19.5.2022

Kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen, heräämme erilaiseen kuntaan.

Kaupungin vajaasta 900 työntekijästä noin 400 on siirtynyt uudelle työnantajalle. Taloudelliseti Paraisten budjetti on kutistunut runsaasta 100 noin 40 miljoonaan euroon. Toiminnalisesti sivistyksestä on tullut suurin toimi.

Kun toiminta muuttuu, myös organisaatiota on tarkasteltava.

Tammikuussa asetettu työryhmä työskentelee yhdessä virkamiesten kanssa luodakseen uutta organisaatiota kaupungille. Työn pitäisi olla valmista ja uusi organisaatio hyväksytty ennen kesää.

Uusi organisaatiomalli pohjaa toiminnan ryhmittelyyn.

Työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen uuden Paraisten toiminnan kokoamisesta kolmeen kokonaisuuteen: sivistys, elinvoima ja hyvinvointi sekä hallinto ja tukitoiminnot.

Polittiseen ohjaukseen tarvitaan luottamushenkilöorganisaatio ja toiminnan toteuttamiseksi virkamiesorganisaatio.

Parhaillaan keskustellaan luottamushenkilöorganisaation mallista.

Ilmeinen ratkaisu kaupungin poliittiselle päätöksenteolle olisi nykyinen lautakuntamalli, jossa toimialakohtaiset lautakunnat antavat lausunnon tai tekevät päätöksiä virkamiesvalmistelun pohjalta asioissa, jotka koskevat lautakunnan toimialaa.

On myös muita vaihtoehtoja. Niin kutsutussa valiokuntamallissa valtuusto nimittää jäsenistään valiokuntia lautakuntien sijaan. Valiokunnat voivat toimia eri tavoin: niillä voi, kuten lautakunnillakin, olla päätäntävaltaa, tai vaihtoehtoisesti olla kaupunginhallituksen päätökselle valmisteleva elin.

Molemmilla malleilla on etunsa ja haasteensa.

Lautakuntamalli kannustaa laajaan edustukseen päätöksenteossa. Toisaalta mallia arvostellaan siitä, että päätökset liian usein seuraavat virkamiesesittelyn päätösehdotusta.

Valiokuntamallissa luottamushenkilöillä on huomattavasti suurempi rooli asioiden valmistelussa. Yksittäinen luottamushenkilö joutuu niin hyvässä, kuin pahassa, osallistumaan tiiviimmin kunkin valiokunnan työskentelyyn.

Koko valtuusto keskusteli tulevasta luottamushenkilöorganisaatiosta seminaarissa viime viikolla.

Keskusteluissa peräänkuulutettiin rohkeutta muutokseen ja päätösten tekemiseen aikarajojen puitteissa. Tehtyjä päätöksiä on tarkasteltava ja tarvittaessa muutettava.

Kaupungilla on toimintaa kaikissa kunnanosissa, mistä syystä organisaatiossa pitää olla edustus eri kunnanosista. Tämä on samalla haaste, koska kuntavaalit eivät takaa [maantieteellisesti] tasaista valtuutettujen hajontaa kunnassa.

Huomionarvoista seminaarissa oli tunnelma ja osallistujien asenne: kaikkien tavoitteena on juuri Paraisille parhaiten sopivan mallin löytäminen.

Toisen kunnan mallia ei voi suoraan kopioida ja siirtää Paraisille. Jokaisella kunnalla on omat erityispiirteensä ja ”meidän” Parainen eroaa monesta muusta kunnasta ainakin maantieteellisesti.

Uudessa Paraisissa toiminnan ohjauksen pitää sopia yhteen toiminnan organisoimisen kanssa. Yksikkörajojen ylittävän yhteistyön tarve tulee lisääntymään ja siihen tarpeeseen uuden organisaation on kyettävä vastaamaan.

Meidän pitää luoda ihan oma ”Paraisten malli” joka sopii juuri meidän kaupungillemme ja meidän tarpeillemme parhaiten.

Tomas Björkroth, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, valtuuston I varapuheenjohtaja

Jätä kommentti