fbpx

Dags att ta beslut i skolnätsfrågan

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas – insändare i ÅU 30.5.2022

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Pargas anser att det är dags att konstatera att inga skolstängningar nu är aktuella på basen av den tidigare skolnätsutredningen.

Det behövs en skola i varje kommundel. För tillfället är elevunderlaget tillräckligt och stabilt i det nuvarande skolnätet också i Pargas kommundel.

Utgående från utredningens rekommendationer skulle det sannolika alternativet ha varit att stänga Sunnanbergs skola. Ändå har just Sunnanberg en fungerande verksamhet med nuvarande arrangemang som inte heller belastar ekonomin.

Också att ta beslutet att göra ingenting på basen av utredningen är ett viktigt beslut som ger arbetsro i skolorna och i hemmen.

Ett tydligt beslut i frågan kan antas ha en positiv inverkan både på inflyttning och val av skola.

SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas

Lämna en kommentar