fbpx

Bästa Partidag!

Välkomna till Egentliga Finland! 

Jag vill använda mina tre minuter till att peka ut, och peka ut lösningar till våra miljöproblem. 

Problemen är många. Vi har miljögifter, sura regn, övergödning, klimatförändringen, biodiversiteten… 

Att peka ut problemen är inget problem. 

Och faktiskt har vi också lösningar på många av problemen. Släpp ut mindre koldioxid, minska avrinningen, använd rätt gödsel, gifter och andra ämnen vi försöker styra naturen med… 

Vad är det då som är problemet, egentligen?
——-

Lösningen på problemen handlar om att våga välja. 

Vi kan inte planlöst ta oss an alla problem samtidigt. 

Problemen hänger ihop, så om vi tar tag i det vi upplever att är det största, mest akuta hotet, kommer vi också att motverka många andra utmaningar. 

Vi hörde av borgmästare Minna Arve igår att Åbo har vågat välja. Åbo stad har valt att fokusera på klimatförändringen – och att bli bäst på att stävja just den. 

Logiken i valet är, att genom att motverka klimatförändringen, råder man också bot på andra problem, som användandet av naturresurser och biodiversitet. 

—– 

I min egen stad, Pargas, arbetar vi med att ta fram ett klimat- och miljöprogram. Utan att villa föregå det programmet hoppas jag att vi i vår stad vågar välja att fokusera på Skärgårdshavet.

I Skärgårdshavets nationalpark skyddas naturmiljön.  

I anslutning till – eller egentligen som en zon mellan nationalparken och, om jag får kalla det fastlandssamhället, har vi Skärgårdshavets Biosfärområde. I området lever 3500 människor i modern samverkan – och här vill jag understryka modern – samverkan med naturen. 

Här har man vågat välja att skydda människans koppling till naturen.  

Om vi i våra miljösträvanden vågar välja att fokusera på Skärgårdshavet, behöver vi ta ställning till frågor som berör hur människor lever och kan få sin utkomst i ett bra samspel med en sårbar natur.  

Vi är tvungna att ta ställning till utmaningar som avfallshantering och cirkulär ekonomi, nedskräpning och så vidare. 

 ——-

I lösningen på problemen ingår också att ta ansvar. 

Som medlem i Svenska folkpartiet ser jag gärna att partiet fortsätter att ta ansvar för miljön genom att ta fram ett energiprogram med lösningar som passar just Finland. 

Energiproduktion och -distribution är inte bara en fråga om att våga välja, utan en fråga om att satsa på det som passar oss bäst OCH samtidigt passar in i en europeisk och global helhet.  

Den palett som passar Finland bäst är knappast lämpligast för ett land vid Medelhavskusten – men lösningarna är en del av samma helhet. 

Då vi tvingas välja bland olika till buds stående energilösningar måste vi samtidigt ta ställning också till miljöfrågor, där problemen får en konsekvens och lösningarna en prislapp. 

Tack! 

Lämna en kommentar