fbpx

Pargas stads nya strategi, för oss att förverkliga

Så har Pargas då en ny strategi. Och om jag får tillägga, en BRA strategi, då fullmäktige var oense endast om huruvida ordet ”webb3” skulle vara med eller inte.

Även om jag nu talar för egen del kan jag konstatera att SFP:s fullmäktigegrupp har tagit emot den nya strategin positivt; processen med den nya strategin upplevs som involverande, vi beslutsfattare upplever att vi varit delaktiga i arbetet och man upplever att verksamheten ryms in i strategins ramar.

Själv vill jag kort lyfta fram några saker från strategin.

Textdelen tar genast siktet framåt med orden ”Framtidens Pargas” och konkretiseras i fyrväpplingen starkare attraktivitet, skapa tillsammans, bättre välmående och tre dimensioner av hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig).

Det är glädjande att rubrikerna inte är bara tomma ord utan redan nu har ett innehåll; grundstenen är murad för kreativt lärcenter, näringslivet har en stark grund att stå på, som ett bra exempel fungerar t ex det nygrundade Visit Turku Archipelago Oy där Pargas stad är med, i staden pågår som bäst arbetet med att ta fram ett miljö- och klimatprogram, med mera.

Arbetet med organisationsförändringen framskrider parallellt med att strategin träder i kraft – dehär två processerna stöder varandra.

I strategitexten talas på flera punkter om att skapa tillsammans och lärande. För mig kopplar detta lärande inte bara till utbildning utan också att staden Pargas lär sig och utvecklas som organisation.

Även om det är min egen tolkning tycker jag att texten nu på riktigt andas att hela Pargas är en skärgårdsstad … och i de diskussioner där jag har varit med kommer skärgården att vara i fokus i förverkligandet av strategin.

Och strategin är ju inte något som är tänkt att nu skall printas ut och läggas i en mapp för de kommande fyra åren, utan det är vi här och vi alla som tillsammans skall fortsätta att utveckla innehållet.

“What we build on the inside, will reflect on the outside.” Så huruvida vi når målsättningarna i strategin, eller rättare sagt hur långt vi når, är vårt ansvar och upp till oss själva!

Den nya strategin hittar du här.

Lämna en kommentar