fbpx

Skärgårdspolitik anno 2022

Skärgårdsdelegationen har en skärgårdspolitisk turné på gång och på onsdag stod Pargas i turen. Målsättningen är att få åsikter om uppdaterandet av den s k Skärgårdslagen (Lagen om främjande av skärgårdens utveckling) från 1981.

Uppdaterandet av lagen är inte listad i nuvarande regeringsprogram men förberedelserna börjar med målsättningen att arbetet konkretiseras under nästa regeringsperiod.

Nedan några (personliga) reflektioner från diskussionen:

En större förändring som både behövs och eftersträvas är att lagen i fortsättningen skulle beakta, förutom de fast bosatta, också deltidsboende och besökare. Detta är fundamentalt för att kunna utveckla t ex färj- och förbindelsebåtstrafiken så att den betjänar skärgården som helhet.

Att välfärdsområdet och dess roll skall skrivas in i den uppdaterade lagen är en självklarhet.

Mycket av den nuvarande lagens syfte är aktuellt också i fortsättningen; näringslivet skall ha rätt till särskilt stöd och förutsättningarna för att bo och verka skall garanteras genom fungerande basservice och trafik.

Här kan jag inte låta att tänka på jord- och skogsbruket, liksom fisket; vilket stöd tänker man konkret för de branscherna som har det minst sagt utmanande också i en ”normal” verksamhetsmiljö?

Överlag anser jag att diskussionen från Skärgårdsdelegationens sida rätt mycket fokuserade på definitionen av skärgård – vilka områden klassas som skärgård (och ger därmed kommunerna rätt till en skärgårdsandel i statsbidragen). Kanske kunde den uppdaterade lagen fokusera mer på vad den ger och garanterar åt de som bor i ett skärgårdsområde – och att lagen också beaktar t ex verksamhetshelheter och inte bara geografin då man drar gränser.

Boendeförutsättningarna hänger förstås långt ihop med näringslivsutveckling och där går jag tillbaka till några enkla grundregler:

    • Fortsätt (utveckla) det som fungerar,
    • Avbryt inte en process som fungerar,
    • Ändra på det som inte fungerar.

I skärgården finns konkurrensfördelar i flera branscher (besöksnäring, båtar och båttrafik, boende- och teknik som fungerar på glesbygden, för att nämna några exempel) – skapa kluster kring det vi är bra på så finns det en kärna att bygga också samhället kring.

Lämna en kommentar