fbpx

Landskapsbarometer 2022 och utbildning

Idag på morgonen hade jag förmånen att lyssna till kloka ord av visa talare som diskuterade näringslivsutveckling och tillgången till arbetskraft i Egentliga Finland utgående från Landskapsbarometern 2022.

—-

I Egentliga Finland upplever 39% av företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta kunnig arbetskraft.

Som möjliga lösningar på arbetskraftsbristen förde företagen fram behovet av en helhetsreform av socialskyddet, utbildning och underlättandet av arbetskraftens rörlighet.

Regeringen har redan beslutat om införandet av en nordisk modell för arbetskraftsservice (individuellt och intensifierat stöd i ett tidigare skede samtidigt som krav ställs på självständigt jobbsökande). Samtidigt som ansvaret för arbetskraftsservicen flyttar från staten till kommunerna (år 2024) är också momentum för en reform och utvecklande av processerna.

Beträffande utbildning lyftes de senaste årens distansundervisning och förkortade praktikperioder (i synnerhet på andra stadiet) fram som orsak till att många studerande har bristfälliga allmänna arbetslivskompetenser och svaga praktiska grundfärdigheter inom branschen.

På många håll har man ändå kunnat förverkliga utbildning genom läroavtal också under corona-pandemin.

Innan de aktuella händelserna i Ukraina upplevde endast 15% av företagen inom lantbruksbranschen att det var svårt att hitta t ex säsongsarbetskraft. Just idag kan läget både vara och upplevas annorlunda, men det finns ändå en stark vilja att komma till Finland för att arbeta.

Behovet av utländsk arbetskraft är oumbärligt; vi behöver arbetare till alla nivåer och uppgifter inom alla branscher. Det skulle vara viktigt att målmedvetet öka antalet utländska studerande, utveckla integrationen och att satsa på bra utbildning för barn till de som kommer till Finland för arbete eller studier.

Tillräckliga möjligheter till fortbildning i olika skeden av arbetskarriären är viktiga, t o m viktigare än möjligheten till t ex branschbyte.

Lämna en kommentar