fbpx

Gott Nytt politiskt År 2022!

2021 sjunger på sista versen. Tidningarna fylls av genomgångar – vilka var de största, mest populära nyheterna, vilka var de synligaste personerna, vad berörde oss mest under det gångna året? Från en politisk pargashorisont är det lätt att hitta tre ”rubriker” då vi om en stund övergår till att skriva 2022: kommunalvalet blev långt och utdraget, det nya fullmäktige har skapat en utmärkt grund för samarbete samtidigt som vi står inför stora frågor under det kommande året.

Kommunalvalet 2021

Jag tror att alla vi som ställde upp i kommunalvalet 2021 kommer ihåg lördagen den 6.3 – då kom det officiella beslutet att valet skjuts fram från 18.4 till 13.6.

Inom partiet, kretsen och lokalavdelningarna hade planeringen inför kommunalvalet börjat redan sommaren 2020. Valprogrammet, kampanjplanen, de enskilda kandidaternas kampanjer hade just kört igång … och så ändrar allting. Just som vi alla tänkte att det var bara slutspurten kvar innan valdagen (18.4) kändes det som att vi var tillbaka i ruta 1.

Någonstans hittade SFP-gruppen ny geist och vi gjorde ett strålande val, alla på sitt sätt – men också alla tillsammans. Den 13.6 var kampanjerna gjorda och rösterna givna och hela SFP-gruppen samlades på valvaka på The Barn. SFP hade säkrat sin enkla majoritet i fullmäktige och dessutom ökat antalet mandat till 19 av 35. Skål för det!

Sommaren 2021 var varm och fin – och fylld av ”pysslande”. Intressekarteringar, sonderingar med övriga grupper, oräkneliga, oändliga telefonsamtal, timmar av möten för att fördela flera hundra förtroendeplatser i sektioner, nämnder och andra förtroendeorgan.

Det nya fullmäktiges första fullmäktigemöte kommer att gå till historien som ett av de snabbaste och utan en enda omröstning. Efter att Christer Friis i egenskap av äldsta fullmäktigeledamot öppnat mötet, klubbade Sandra Bergqvist igenom 35 paragrafer – där de flesta gällde personval – på 47 minuter.

Grogrund för samarbete 2022

Det var inte bara av en händelse det första fullmäktigemötet gick så smidigt. Det låg timmar av förberedelser och förhandlingar inom och mellan partierna till grund för mötet, ett arbete som har gett utdelning också efteråt. Den fungerande dialogen mellan partierna, mellan gruppordförande och mellan de enskilda fullmäktigeledamöterna syns i beslutsfattandet på många plan och i alla organ.

Det goda samarbetet kommer att behövas också under 2022. Redan förra fullmäktige gjorde beslut om Kreativt lärcenter – stadens största enskilda satsning någonsin – men det är nuvarande fullmäktige som skall se till att skolcentret blir det tilltänkta dragplåstret och att ekonomin håller.

Samtidigt överförs social- och hälsovården från kommunens, till det kommande välfärdsområdets ansvar. En omvälvande förändring i den offentliga strukturen vars förberedelser i vårt landskap är oacceptabelt mycket försenade.

Covid-19 bromsade också processen med uppdaterandet av stadens strategi. Nu kommer det arbetet att göras parallellt med planerandet av den organisationsförändring Pargas stad behöver göra inför 2023. Organisationen finns till för att förverkliga strategins målsättningar och därför är det inte ett optimalt läge att inte ha en klar plan vad som skall göras då man planerar vem som skall göra det…

År 2022 kommer också att komma med nya kniviga frågor som skall lösas; vi har en skolnätsutredning som behöver ses igenom och vars förslag och möjligheter fullmäktige behöver ta ställning till. Vi har ett beslut om byggande av en multifunktionell idrottshall där önskemål och kostnader inte drar jämnt. Som alltid kvarstår samma grundfrågor i de beslut som gäller utvecklandet av staden: hur skall pengarna räcka till, hur skall vi prioritera?

Med dessa reflektioner vill jag tacka alla för ett gott samarbetet 2021 och ser fram emot fortsatta inspirerande politiska diskussioner 2022!

Gott Nytt År!

Lämna en kommentar