fbpx

Skattesatser 2022 – taltur i fullmäktige 15.11

Bästa fullmäktige,

I Pargas står skatterna för över hälften av totala intäkterna till kommunen. Totalt är skatteintäkterna av storleksordningen 70 miljoner euro och utöver verksamhetsintäkterna och statsandelarna är det mot den intäkten kommunens utgifter skall balanseras.

I Pargas står vi nu ett spadtag ifrån kommunens största investering någonsin, samtidigt som alla kommuner i Finland (ja, förutom då en) står inför en helt annorlunda framtid. I Egentliga Finland vågar jag påstå att denhär framtiden dessutom är aningen mer oklar än i många andra landskap.

På grund av övergången till det nya välfärdsområdet binder vi med vårt beslut idag skatterna för två år framåt – lagen förbinder kommunerna till att hålla skattesatserna oförändrade år 2023.

För att försöka förutspå framtiden kan det vara bra att först titta bakåt.

I Pargas har delar av verksamheten haft en ansträngd ekonomi under 2021, av olika anledningar.

Om vi ser på uppföljningen av årets budget kan man konstatera att bildningens överskridning beror dels på lagförändringar beträffande småbarnspedagogikens avgifter och ändrade personalkrav, dels på kollektivtrafikens stora underskott som till stor del orsakats av coronapandemin.

Att hälsovården har överskridningar 2021 är säkert mer regel än undantag i de flesta kommuner och också i Pargas beror en stor del av denna överskridning av kostnader som orsakats av coronapandemin. Här är löftet från statligt håll att dessa kostnader ersätts kommunerna.

I Pargas har man inom hela social- och hälsovårdssektorn gjort åtgärder för att utveckla och strömlinjeforma verksamheten. Att sammanföra verksamheter och skapa synergier kan ses som en investering för en mer kostnadseffektiv verksamhet men minst lika mycket som en investering i servicenivån för kunden och ett möjliggörande av ett smidig överförande av verksamheten till det nya välfärdsområdet.

De överskridningar som vi nyss godkänt har beaktats i budgeteringen inför 2022.

Trots en viss ovisshet har vi i SFP en positiv framtidstro.

Kreativt lärcenter, i och för sig framtvingat av ett ökat underhållsbehov i tidigare skolbyggnader, är en satsning på framtiden. På finska talar man om vetovoima och pitovoima; dragningskraft och förmåga att hålla kvar. Kreativt lärcenter bidrar till båda ”krafterna”.

Detta år har också varit ett bra år beträffande byggandet av nya fastigheter i Pargas. Flera bostadsområden börjar nu vara på slutrakan att bli utbyggda och nya områden står klara att börja byggas.

I SFP tror vi att denna positiva trend kommer att hålla i sig. Flera fastigheter genererar både mer fastighetsskatt och i förlängningen också mer inkomstskatt.

Ytterligare kan vi konstatera både att skatterna ligger på nationell medelnivå, och i linje med grannkommunernas dito.

Samtidigt vill jag också passa på att konstatera att samarbetet både inom vår fullmäktigegrupp, liksom mellan partierna fungerat utomordentligt bra under det första halvåret av denna fullmäktigeperiod.

Och samarbete är något stort och starkt vi kan bygga vår framtid på!

Därför stöder vi i SFP beredningen, att gå vidare med en inkomstskattesats på 20,5% och likaså oförändrade fastighetsskattesatser för år 2022.

Tack.

Lämna en kommentar