fbpx

Sfp i Pargaspolitiken – en kort tillbakablick

Insändare i ÅU 8.5.2021

Då man följer den politiska debatten verkar det ibland som att få bra beslut skulle gjorts under fullmäktigeperioden som nu lider mot sitt slut. Det känns som att det är på sin plats med en kort tillbakablick innan det igen är dags att titta framåt.

I början av fullmäktigeperioden godkände Pargas en ny strategi: Kreativ skärgård. En kommun skall ha en strategi och den ligger till grund för utvecklingsarbetet. Till strategin kopplar en handlingsplan där de konkreta åtgärderna finns samlade.

Strategin och handlingsplanen skall i sin tur koppla till ekonomin. Denna helhet utgör en bra mall och grund för att bygga vidare på under den kommande fullmäktigeperioden.

Vapparvägens affärskvarter har sett dagens ljus och betjänar både kommuninvånare och besökare oberoende av om de kommer med bil, båt, på cykel eller till fots.

Det finns ett beslut om det nya skolcentret som kommer att bli ett unikt kreativt lärcenter. Vi ser det som ett löfte om att det i Pargas kommer att finnas möjlighet för mer utbildning på andra stadiet än befolkningsunderlaget statistiskt sett skulle ge upphov till.

Tredje sektorn får en till idrottshall i anslutning till skolcentret. Också Houtskär får en ny skola. Nagu har fått en ny och en förnyad gästhamn.

Med statlig finansiering och i samarbete med det lokala telefonbolaget har staden byggt ut fiberkabelnätet i stora delar av kommunen – en jättesatsning på en infrastruktur som inte kunde ha kommit lägligare med tanke på hur distansarbetet mångdubblats under det gångna året.

Det har gjorts också många små men för den enskilda kommuninvånaren desto viktigare beslut: stödet till lägerskolorna finns kvar, Sundstranden och Centralparken har piffats upp, i Nagu och på Iniö har skolor och daghem fått ett lyft, i Korpo har stabshuset renoverats, för att nämna några exempel.

Vårdreformen har varit på kommande … ja, länge. I jämförelse med många andra kommuner i landskapet har Pargas förberett sig för den omvälvande reformen, om och då den förverkligas. Staden har inte legat på lagrarna i osäkerheten – tvärtom har staden aktivt sett till att verksamheten passar in i den nya modellen och genom köpet av mentalvårdsenheten säkrat att det finns utrymmen för en fungerande social- och hälsovård under samma tak.

Visst har det under perioden säkert funnits ärenden som kunde ha skötts annorlunda. En del beslut är man tvungen att leva med, andra kan ändras och till en del kan det vara frågan om att göra om, göra mer eller göra bättre.

Ändå känns det som att det inte är en dålig grund att stå på, såhär inför kommunalvalet.

Tomas Björkroth och Regina Koskinen
Kommunalvalskandidater, SFP Pargas

Lämna en kommentar