fbpx

Fungerande vardag – hållbar framtid

Jag vill arbeta för ett fungerande Pargas! För mig innebär en fungerande kommun god service för oss som redan bor här, att staden utvecklas och välkomnar inflyttning.

Att ro iland social- och hälsovårdsreformen så att vi alla får den service vi behöver, då vi behöver den, kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna under den kommande fullmäktigeperioden.

Kreativt lärcenter kommer att bli en helt unik helhet med åtminstone fem skolor i samma fastighet. Ett mångsidigt utbildningsutbud betjänar hela kommunen och lockar till inflyttning. I Pargas har vi den bästa skolan!

Skärgårdsvägen är en livsnerv som sammanlänkar hela kommunen. Vägar, broar och digitala förbindelser är oumbärliga för en fungerande vardag, liksom för industrin och näringslivet.

Mitt vallöfte: bättre kommunikation!

Kommunikationen behöver utvecklas också i beslutsfattandet. Det skall finnas en dialog innan och en uppföljning efter ett beslut.

Jag vill arbeta för att det i Pargas finns en helhetssyn på hur gjorda beslut sammanlagt påverkar vår närmiljö. Samtidigt utmanar jag oss alla att göra miljöaspekten till en del av våra små och stora beslut i vardagen.

#18 Tomas Björkroth, SFP Pargas

Lämna en kommentar