fbpx

Angående antal sökande till PSG

Dagens påstående på FB om att det skulle vara ”bara” 45 sökande till PSG är väl inte hela sanningen? Den uppskattning över sökandeantalet jag hört från gymnasiet är ca 60, vilket är i linje med tidigare år och årskullens storlek.

Att det bland 100 Pargaselever som söker sig till en andra stadiets utbildning finns en bredare spridning än att t ex välja ”antingen yrkis eller PSG” tänker jag avspeglar att ungdomar helt enkelt har och har möjlighet att förverkliga sina ambitioner på ett annat sätt än tidigare.

PSG har en egen profil bland gymnasier och kan erbjuda mycket som andra gymnasier inte kan: goda möjligheter till utbyte och olika projekt, PIF Akademi, temaveckor och ett brett utbud kurser, ett bra samarbete med det finska gymnasiet, högskolor och universitet för att inte tala om en trygg och familjär miljö.

Kursutbudet i PSG upplever jag att är anpassat till det som eleverna vill ha. En större skola (läs: fler elever) kan förstås ha ett större kursutbud men andra vägen svängt tycker jag att kursutbudet i PSG fyller sin funktion och ger så många som möjligt så mycket som möjligt.

PSG är en konkurrenskraftig skola som också ”vinner” sökande från andra skolor och kommuner på samma sätt som Pargas ”förlorar” elever till andra kommuner och skolor på andra stadiet.

Med det sagt vill jag ännu tillägga min åsikt om att ifall en ungdom är motiverad och har förutsättningar för t ex ett specialgymnasium tycker jag att hen absolut skall välja det. På samma sätt lockar PSG elever med sina styrkor.

Att någon väljer att studera i en annan skola än PSG kan väl inte heller automatiskt ses som ett ställningstagande mot PSG, utan att ungdomen upplever att det finns en annan skola som bättre motsvarar just hens målsättningar.

Men absolut behöver man tänka i termer av utveckling. Och det är uttryckligen vad jag tycker att Pargas gör i och med satsningen på Kreativt lärcenter.

Lämna en kommentar