fbpx

Utbildning är en satsning på framtiden

Insändare PK och ÅU 25.2.2021

I Pargas görs kommunens största investering någonsin i det s k kreativa lärcentret på Skolgatan. Lärcentret blir unikt genom att yrkesutbildaren Axxell också bli en part i helheten.

Stora projekt väcker stora känslor och då man upplever att information inte finns, väcks oro. Nu kommer staden att öppna en webbsida med information om hur projektet framskrider. Hoppas webbsidan också kan fungera som plattform för en dialog och ger svar på frågor innan de väcker oro.

Samarbetsklimatet mellan eleverna har varit på tapeten inför de förestående flytten. Ungdomarna har själva lyft fram möjligheterna till något nytt, positivt och nya möjligheter till samarbete. Skolornas personal har en viktig uppgift i att skapa förutsättningar för ett bra samarbete – vilket också gjorts.

Gymnasiernas attraktionskraft har lyfts upp med hänvisning till ett större kursutbud i större skolor. Oberoende av storlek känns det ändå berättigat att anse att gymnasie-elevernas möjligheter till idrott (t ex PIF Akademi), kultur (t ex Showen), utbyte och intensivveckor med ett varierande kursutbud klarar sig i konkurrensen med vilket annat gymnasium som helst i regionen. Axxell och yrkesutbildningen ökar möjligheterna ytterligare.

Möjligheten till andra stadiets utbildning på den egna hemorten är en viktig faktor för kommunens dragningskraft. Kreativt lärcenter möjliggör att det också i framtiden erbjuds utbildning på svenska och på finska, i gymnasier och inom yrkesutbildningen i Pargas och sänder en tydlig signal: i Pargas ser man en satsning på utbildning som en satsning på framtiden.

Tomas Björkroth, ordförande för SFP:s kommunorganisation i Pargas
Maj Björk, ordförande i Pargas stads bildningsnämnd, Sfp
Sverker Engström, viceordförande i Pargas stads bildningsnämnd, Sfp

Lämna en kommentar